Marjet van Zuijlen wordt voorzitter van de nieuw op te richten Raad van Advies bij de NOB

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de leden van de NOB ingestemd met de benoeming van Marjet van Zuijlen als voorzitter van de Raad van Advies (RvA) bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). De RvA is een klankbord van ervaren en betrokken buitenstaanders dat de NOB gevraagd en ongevraagd advisereert en ondersteunt bij het nemen van strategische beslissingen en communicatie met leden en andere stakeholders.

Marjet van Zuijlen
Marjet van Zuijlen is toezichthouder bij een aantal organisaties waaronder woningcorporatie Portaal, De Haagse Hogeschool, GGZ-instelling Parnassia Groep, Rijksdienst voor het Wegverkeer en Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Eerder was zij partner  bij Deloitte en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de PvdA.

Niels Boef, voorzitter NOB: “We zijn verheugd met de benoeming van Marjet als voorzitter van de nieuw op te richten RvA. Ik ben ervan overtuigd dat we met haar kwaliteiten en ruime ervaring een goede RvA kunnen inrichten. Wij denken dat de RvA een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere maatschappelijke dialoog en profilering van de NOB.”

Marjet van Zuijlen: “Met veel plezier begin ik aan deze nieuwe rol. Het is de bedoeling van de RvA om de enorme kennis, ervaring en wijsheid van de leden van de NOB meer over het voetlicht te brengen en daarmee de maatschappelijke opdracht en rol verder in te vullen en versterken.”

Samenstelling Raad van Advies
Samen met Marjet zal de RvA verder worden ingevuld. De leden zullen beschikken over diverse achtergronden, vaardigheden en deskundigheden en affiniteit hebben met fiscaliteit en het publieke en private domein.

Marjet van Zuijlen: “Met veel plezier begin ik aan deze nieuwe rol. Het is de bedoeling van de RvA om de enorme kennis, ervaring en wijsheid van de leden van de NOB meer over het voetlicht te brengen en daarmee de maatschappelijke opdracht en rol verder in te vullen en versterken.”

Over de NOB
We zijn de beroepsvereniging van universitair opgeleide belastingadviseurs in Nederland en opgericht in 1954. We behartigen de gemeenschappelijke belangen van onze leden en staan voor een excellente beroepsuitoefening door het aanbieden van opleidingen voor onze leden, het toepassen van onze code of conduct en de handhaving daarvan via onafhankelijk tuchtrecht. Daarnaast vormen we de brug tussen leden en maatschappij door de inzet van de bij onze leden aanwezige kennis praktijk)kennis over de volle breedte van het fiscale terrein. Deze kennis zetten we in om een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat over belastingen.

Het laatste nieuws