Vijf vragen aan Caroline van der Woude over de e-learning Reglement Beroepsuitoefening (Code of Conduct).

Het Reglement Beroepsuitoefening en de bijbehorende Tax Principles wordt voor alle leden van de NOB een verplicht, jaarlijks terugkerend, PE-onderwerp. Hiervoor is een e-learning ontwikkeld die het gewijzigde Reglement Beroepsuitoefening (Code of Conduct) behandelt. Vijf vragen aan Caroline van der Woude, bestuurslid bij de NOB over deze e-learning.

Wat is de aanleiding voor deze e-learning?

Om de kwaliteit van onze leden te kunnen bewaken en te beoordelen of zij integriteits- en kwaliteitswaarborgen en, waar relevant, maatschappelijke aspecten afdoende in hun advisering betrekken, hebben we ons ledentoezicht verder aangepast. We kijken daarbij naar de wijze van praktijkvoering en de beroepsregels die daarop van toepassing zijn en andere wet- en regelgeving over het beroep van belastingadviseur. De eerste concrete stap hierin is deze e-learning. Daarnaast volgt er nog een verplicht jaarlijks self-assessment.

Wat is het doel van de e-learning?

We willen onze leden ondersteunen om hun werkzaamheden naar de geldende standaarden uit te voeren en ze stimuleren om te reflecteren op hun eigen professionele handelen. De e-learning is erop gericht dat onze leden de inhoud van het Reglement Beroepsuitoefening kennen en daarop getoetst kunnen worden. Het self-assessment, waar ik in de vorige vraag aan refereerde is er vooral op gericht om te beoordelen of onze leden daadwerkelijk ook daar naar handelen. De e-learning is dus vooral gericht op de kennis: ‘hoe zou je het moeten doen’. Het self-assessment gaat over de vraag “hoe heb je het uitgevoerd’.

Hoe ziet de e-learning eruit?

We starten dit jaar met het eerste deel waarin we globaal ingaan op de Code of Conduct en de Tax Principles. Aan bod komen de algemene bepalingen, bepalingen over de dienstverlening, de financiële bepalingen en de Tax Principles. Het is de bedoeling dat we in de jaren daarna met de e-learnings steeds meer de verdieping opzoeken.

Elk onderdeel uit deze e-learning start met een uitleg en er worden daarna oefenvragen gesteld. Na het doorlopen van de onderdelen sluit je de e-learning af met een toets. Die toets bestaat uit tien (meerkeuze) vragen. Je hebt de e-learning succesvol doorlopen als je minimaal zeven van deze tien vragen goed hebt beantwoord. Heb je de toets niet gehaald dan heb je de mogelijkheid om nog twee keer te herkansen.

Voor wie is deze e-learning bestemd?

De e-learning is jaarlijks verplicht voor alle leden van de NOB, dus ook de aspirant-leden en bedrijfsfiscalisten. Nieuwe leden starten altijd met de eerste ‘algemene’ e-learning.

Vanaf wanneer kunnen de leden de e-learning gaan volgen?

We zijn bezig de laatste hand te leggen aan de e-learning. Naar verwachting is deze binnenkort beschikbaar. Alle leden ontvangen per e-mail een uitnodiging om deel te nemen.

Het laatste nieuws