Vijf Vragen aan Cécile Stegmann over de geactualiseerde e-learning Wwft

Vanaf 1 juli 2022 is een nieuwe versie van de e-learningmodule (module) Wwft beschikbaar. Vijf vragen over de nieuwe versie aan Cécile Stegmann, Jurist Beroepszaken bij de NOB sinds januari 2021.

Waaruit bestaat de e-learningmodule?

Die bestaat, net als eerder, uit een deel algemene theorie, praktijkcasussen voor zowel belastingadviseurs als accountants en een deel met praktijkcasussen voor elk van deze beroepsgroepen afzonderlijk. Als je de gehele module hebt doorlopen, kun je de toets maken. Heb je die succesvol doorlopen dan kun je het certificaat downloaden en de PE-punten registreren. Er is een Nederlandstalige en Engelstalige versie van de module.

Waarom is de e-learningmodule Wwft aangepast?

In december 2020 is een nieuwe versie van de Richtsnoeren Wwft gepubliceerd. Tegelijkertijd is Ellen Schouten, die tot dan toe over de inhoud van de Richtsnoeren Wwft en de module ging, met pensioen gegaan. Toen ik het stokje van haar overnam, moest de module nog in lijn gebracht worden met deze huidige versie van de Richtsnoeren Wwft. Bovendien was de module op meer punten toe aan actualisatie en verduidelijking. En dat is de afgelopen periode allemaal gebeurd in samenspraak met de NBA, de accountantsorganisatie waarmee wij gezamenlijk de module hebben ontwikkeld. Met het oog op het voorgaande, de gebruiksvriendelijkheid en logica is de module ook deels geherstructureerd en herschreven.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

De theorie is aangevuld met een nieuw hoofdstuk over risicomanagement. Eerder werd risicomanagement in de module al aangestipt onder het hoofdstuk cliëntenonderzoek. Inmiddels is het een op zichzelf staande en belangrijke verplichting onder de Wwft en is een apart hoofdstuk op zijn plaats. Ook hebben we een aantal toetsvragen over dit onderwerp toegevoegd.

Verder is het hoofdstuk cliëntenonderzoek in de theorie aangevuld met informatie over het UBO-register en de terugmeldplicht. Die aanvulling was noodzakelijk om aan te sluiten op een wetswijziging van oktober 2020. Vanwege het belang van deze verplichting zijn ook hier de toetsvragen mee aangevuld. Ook zijn verwijzingen naar de recente Richtsnoeren Wwft en relevante wet- en regelgeving opgenomen.

Wat is het nut van de e-learningmodule?

De module helpt NOB-kantoren om te voldoen aan de wettelijke verplichting hun medewerkers en dagelijks beleidsbepalers periodiek op te leiden. De module informeert ze over de relevante inhoud van de Wwft, zodat ze in staat zijn een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren en ongebruikelijke transacties te herkennen.

Waar is de module te vinden?

De module is beschikbaar via onze website
Kantoren met een eigen Learning Management Systeem kunnen onze module aanschaffen en via dit eigen systeem beschikbaar stellen voor deelname. Wie hierin is geïnteresseerd kan contact met opnemen met: Angelique van Streepen a.van.streepen@nob.net

Het laatste nieuws