Vijf vragen aan Jin Chen over het evenement “The Male Perspective: Mijn naam is Petra”

Op 23 november vindt het jaarlijkse evenement van het NOB-Vrouwennetwerk plaats, met dit jaar als thema “Vrouwenongelijkheid op de werkvloer.” We stelden vijf vragen aan Jin Chen, bestuurslid van het NOB-Vrouwennetwerk, over dit evenement.


Kun je ons meer vertellen over het hoofddoel van dit evenement?

Het hoofddoel van deze middag is te laten zien dat we onze mannelijke collega’s nodig hebben bij het bestrijden van de vrouwenongelijkheid op de werkvloer. Om dat aan te pakken hebben we zowel mannen als vrouwen nodig. Diversiteit binnen teams en de loonkloof zijn niet alleen onderwerpen die vrouwen aangaan. Een groot deel van de partners op de kantoren is man. Zij nemen vaak de beslissingen. Met dit evenement willen we juist hen laten inzien wat essentieel is om met de zojuist genoemde onderwerpen aan de slag te gaan.

Wat is de inspiratie achter het thema van dit jaar en waarom is dit relevant?

Vrouwen hebben aanzienlijk minder invloed dan mannen omdat zij sterk ondervertegenwoordigd zijn in topposities. Daarom was er een initiatief vorig jaar die alle vrouwen op om een week lang hun voornaam te veranderen in Peter, om daarmee aandacht te vragen voor de ongelijke man-vrouwverdeling op de werkvloer. Nog steeds heten meer CEO’s Peter dan dat er vrouwelijke CEO’s zijn. Met ons evenement willen we dit nu juist benaderen vanuit het perspectief van mannen. Vandaar de titel ‘Mijn naam is Petra!’ Wie zijn de mannen die nu helpen om diversiteit te bevorderen en vrouwenongelijkheid op de werkvloer te bestrijden?

Ik heb Nancy Poleon via een Topvrouwen event leren kennen en ben in contact met haar gebleven. We hebben beiden dezelfde uitdagingen gehad in onze carrière als het gaat om inclusiviteit, diversiteit en discriminatie. Ik ben dan ook trots dat zij wilde meewerken aan ons evenement. Zij was degene die aangaf dat we, om het evenement juist interessanter te maken voor onze mannelijke collega’s, ook Joris Luyendijk moesten vragen. Iedereen weet waar de zeven vinkjes voor staan en mannen luisteren mogelijk eerder naar mannen. Ik denk dat we hiermee een boeiende discussie op gang weten te krijgen.

Wat kunnen de deelnemers verwachten deze middag?

Het openingswoord wordt verzorgd door Romaris Veldema en Noor Blauw, beiden bestuursleden van het NOB-Vrouwennetwerk. Daarna volgt een interview met Joris Luyendijk door Nancy Poleon, waarin hij wordt bevraagd over zijn ervaringen op het gebied van (vrouwen)ongelijkheid (op de werkvloer) en hoe hij tot nieuwe inzichten is gekomen. Uiteraard is er daarbij ook ruimte voor het stellen van vragen door het publiek. Marise Lansaat deelt vervolgens haar ervaringen over hoe zij met vrouwenongelijkheid op de werkvloer is omgegaan.

Voor wie is dit evenement bedoeld?

Het evenement is bedoeld voor alle NOB-leden, zowel mannen als vrouwen. Nadrukkelijk nodig ik de partners van de verschillende kantoren uit om dit evenement bij te wonen. We organiseren dit om met name bewustwording te creëren bij onze mannelijke collega’s en zo verandering te bewerkstelligen. Diversiteit en inclusie zijn inmiddels essentieel voor organisaties. Het leidt tot tevreden medewerkers en tevreden klanten die inclusiviteit verwachten.

Gaan jullie in de toekomst meer soortgelijke evenementen organiseren?

We zijn momenteel druk bezig met het werven van nieuwe bestuursleden. Ik hoop dat zij weer met nieuwe ideeën komen die bijdragen aan de voortzetting van evenementen zoals deze. Dus ja, ik verwacht zeker dat we ook in de toekomst nieuwe evenementen zullen organiseren.

Geen items gevonden

Het laatste nieuws