Vijf vragen aan Koos Boer

NOB-BelastingPoort ‘Vermogensrendementsheffing – BOX 3’

Op 30 maart is er weer een NOB-BelastingPoort. Ditmaal over de Vermogensrendementsheffing/Box 3, het Kerstarrest en de impact daarvan. Gespreksleider Koos Boer gaat met een aantal gasten uit wetenschap, politiek en adviespraktijk in gesprek over dit onderwerp. Vijf vragen aan Koos Boer over deze NOB-BelastingPoort. 

Hoe ziet het programma van deze NOB-BelastingPoort eruit?

Het programma bestaat uit twee blokken. In het eerste blok richten we ons vooral op het arrest zelf. Cor Overduin, die de Bond voor Belastingbetalers bijstaat in de juridische procedure, gaat onder andere in op de massaclaim, Bernard Bavinck, een van de commissieleden die een advies heeft uitgebracht aan het Ministerie van Financiën over het arrest van de Hoge Raad, analyseert het arrest zelf en de consequenties daarvan en Angelique Perdaems, advocaat bij Hertoghs Advocaten, bespreekt wie in aanmerking komen voor het rechtsherstel. In het tweede blok gaan we in op de toekomst van box 3. Bas Jacobs en Peter Kavelaars, benaderen de zoektocht naar een betere belastingheffing over vermogenswinsten en -inkomsten vanuit de wetenschap, Henk Nijboer (PvdA) bekijkt dit vanuit een politiek oogpunt en Ingrid Rensema (ABN AMRO) deelt haar visie over wat mogelijk is vanuit de praktijk. 

Welke onderwerpen komen specifiek aan bod?

We gaan in op de achtergrond en betekenis van het belangrijke box 3-arrest. Wat zijn de rechtstreekse gevolgen daarvan? Wie komt in aanmerking voor rechtsherstel en hoe wordt bepaald wat het ‘werkelijke rendement’ dan is? De afwikkeling van het verleden is één, maar even belangrijk is de vraag hoe verder. Het is glashelder dat box 3 niet houdbaar is, maar tegelijkertijd is hoogst onzeker hoe het systeem van de toekomst eruit moet komen te zien. Hierbij zijn ook de technologische mogelijkheden van groot belang. Wat is uitvoerbaar en wat niet?

Is er al meer duidelijkheid met welke oplossing het Ministerie van Financiën komt?

Staatssecretaris Van Rij heeft aangegeven dat hij uiterlijk 1 april een brief aan de Tweede Kamer stuurt. Het is op dit moment dus nog onduidelijk met welke oplossing het Ministerie komt. Het is ook een omvangrijk hoofdpijndossier. Het spreekt voor zich dat er uitvoering aan het arrest moet worden gegeven, waarbij in de afdoening van het massaal bezwaar in elk individueel geval recht moet worden gedaan. Tegelijkertijd spelen doelmatigheid en uitvoerbaarheid een belangrijke rol. Als in elk individueel geval moet worden gediscussieerd over het werkelijke rendement, dan loopt het systeem volledig vast. Dat is dus een groot dilemma. 

Wanneer is dit een geslaagde NOB-BelastingPoort? 

Wat mij betreft is de bijeenkomst geslaagd als we daadwerkelijk verder komen in de zoektocht naar mogelijkheden over hoe op een goede uitvoerbare wijze uitvoering kan worden gegeven aan het arrest en hoe een nieuw systeem deze problemen voor de toekomst kan voorkomen. Ik zie enorm uit naar de discussie met de verschillende experts.

Kan iedereen deze NOB-BelastingPoort bijwonen? 

In eerste instantie was de NOB-BelastingPoort een fysieke bijenkomst, die in Perscentrum Nieuwspoort gehouden werd. Door corona heeft de NOB de BelastingPoorten vervolgens online uitgezonden. Grote voordeel van online is dat veel meer belangstellenden deze bijeenkomsten nu kunnen volgen. Ook deze NOB-BelastingPoort is weer voor iedereen vi online te volgen en op een later moment nog terug te bekijken. 

NOB-BelastingPoort – Vermogensrendementsheffing – BOX 3

In deze online NOB-BelastingPoort ging gespreksleider Koos Boer, partner bij Douma, Lubbers en Boer en hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Leiden in gesprek met een aantal gasten uit de adviespraktijk, wetenschap en politiek over de impact van dit arrest.

Het laatste nieuws