Vijf vragen aan Marjet van Zuijlen, voorzitter van de Raad van Advies bij de NOB

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben de leden van de NOB ingestemd met de benoeming van Marjet van Zuijlen als voorzitter van de Raad van Advies (RvA) bij de NOB. Vijf vragen aan haar over deze rol.

Kun je jezelf voorstellen aan onze leden?

Dat zal ik doen. Ik woon met veel plezier in Den Haag met mijn man Hans Turkesteen. Ik ben 56 jaar en een fervente wandelaar, lezer en reiziger. Wij leiden een actief sociaal leven waarin we veel uitgaan. Vanuit ons appartement, op loopafstand van de NOB in Amsterdam, bezoeken we regelmatig de Nederlandse Opera en Ballet, het Concertgebouw en het Muziekgebouw. Verder ben ik dol op lekker uit eten. Ik houd de culinaire ontwikkelingen goed in de gaten.

Hoe kijk je tegen de NOB aan?

Als tegen een nog niet helemaal uitgepakt cadeau. Er is de ambitie om een grotere rol te gaan spelen in het maatschappelijke debat over de fiscaliteit en ik denk dat daarvoor mogelijkheden te over zijn. Er is geen partij die hiervoor zo goed gepositioneerd staat als de NOB.

Waarom deze functie?

Bij de afweging om een functie wel of niet te ambiëren zijn voor mij altijd drie zaken van belang. Ten eerste de vraag of het onderwerp mij interesseert, ten tweede de vraag of ik zin heb om met de betrokken mensen te gaan werken en ten derde de vraag of ik denk toegevoegde waarde te hebben. Al deze vragen kan ik positief beantwoorden. Daar komt in het geval van de NOB nog bij dat ik een kleine twintig jaar voor Deloitte heb gewerkt. Ik mis die context, de superprofessionele en op excellentie gerichte benadering, soms bij mijn huidige functies. Bij de NOB kom ik dit allemaal weer tegen. Dat lijkt me prettig.

Wat is het doel van de Raad van Advies?

De RvA is een klankbord van ervaren en betrokken buitenstaanders dat de NOB gevraagd en ongevraagd adviseert en ondersteunt bij het sturen op strategische doelstellingen, de positionering en communicatie met leden en andere stakeholders.

Wat zijn de eerste stappen die je gaat nemen?

We gaan de komende tijd werken aan een longlist met mogelijke kandidaten voor het lidmaatschap van de raad van advies, toewerken naar een shortlist en gesprekken voeren. Dat laatste zal ik samen met Niels Boef en Henk Koller doen.

Het laatste nieuws