Vijf vragen aan Marthe Kleinjan ‘Mentorprogramma van start’

Het vorig jaar opgerichte NOB-vrouwennetwerk wilde in maart 2020 zijn eerste activiteit organiseren, maar dat ging om de bekende reden niet door. Nu wordt wel gestart met het mentorprogramma. Op 28 augustus ontvangen alle vrouwelijke leden per e-mail een uitnodiging om zich daarvoor aan te melden. Marthe Kleinjan, bestuurslid van het vrouwennetwerk, verwacht veel interesse.

Waarom een mentorprogramma?

‘We willen vrouwen in contact brengen met vrouwen die al langer in het vak zitten. Ze kunnen dan in een één op één-situatie kennis en ervaring uitwisselen. Over vaktechniek natuurlijk, maar vooral over niet-vakinhoudelijke zaken als leiderschap, persoonlijke groei en carrièreplanning. Uit de enquête die we vorig jaar augustus hebben gehouden bleek dat voor zo’n programma veel belangstelling bestaat, zowel aan de kant van de mentors als van de mentee’s – dat is het woord dat we gebruiken in plaats van het wat archaïsche pupil.’

Hoe ziet zo’n afspraak er in grote lijnen uit?

‘Het is de bedoeling dat ze elkaar twee tot vier keer per jaar ontmoeten. Het moet geen eenzijdige relatie zijn, waarin alleen de mentor de gang van zaken bepaalt. Beide partijen kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden om te bespreken. Idealiter laat de mentor op basis van haar ervaring de mentee op een veilige en onpartijdige manier nieuwe perspectieven zien. Maar het moet ook wel prikkelend en uitdagend zijn. “Uit je comfortzone” of “uit je bubbel” komen dekt het niet helemaal, maar iets in die richting is het wel. Naast de fysieke ontmoetingen kan de mentor de mentee in voorkomende situaties mogelijk helpen met een introductie of met een goed woordje.’  

Is een mentor ook een coach?

‘Nee, die termen worden vaak ten onrechte door elkaar gebruikt. Een mentor is persoonlijk, laat iets van zichzelf zien en hoopt dat de mentee daar wat van opsteekt. Een coach is neutraler, werkt vanuit een bepaalde methodiek en houdt iemand een spiegel voor zonder per se persoonlijk te worden.’   

 Heb je zelf ervaring met mentors?

‘Ja, ze werden niet altijd mentor genoemd, maar ik heb van een aantal mensen veel geleerd over hoe de wereld in elkaar zit. En dan bedoel ik zowel de fiscale wereld als die daarbuiten. Hun adviezen hebben me onder meer behoed voor het twee keer maken van dezelfde fout; daarnaast zijn ze voor me opgekomen in situaties waarin ik behoefte aan steun had. Zo’n relatie werkt alleen als er een vertrouwensband is tussen mentor en mentee en beiden zich kwetsbaar willen en kunnen opstellen. Ik ben mijn mentors nog altijd dankbaar voor hun steun; ze hebben me echt geholpen professioneel beter te worden.’           

Terug naar nu: wat gebeurt er met de binnenkomende aanmeldingen?

‘Op basis van de informatie daarin koppelen we mentors aan mentee’s. Die kunnen dan kennismaken en kijken of hun wensen en verwachtingen voldoende overeen komen. Bij de koppeling houden we ook zoveel mogelijk rekening met de woon- en werkplaatsen van de vrouwen.’

Het laatste nieuws