Vijf vragen aan Suniel Pancham en Maarten de Wilde over de invoering van Pillar II

In 2021 zijn 137 landen akkoord gegaan met de invoering van Pillar II. Vijf vragen aan Suniel Pancham (Tax at work) en Maarten de Wilde (PwC).

Wat houdt Pillar II in?

Pillar II is een plan waar in oktober 2021 137 landen akkoord mee zijn gegaan. Het doel van Pillar II is om een wereldwijd nieuw belastingniveau in te voeren van 15% voor bepaalde grote ondernemingen. Wanneer er landen zijn die lager dan die 15% heffen over bepaalde activiteiten van een grote onderneming, mogen andere landen waar het bewuste concern actief is extra belasting heffen op winsten van bedrijven ter compensatie. Het idee daarachter is om alle landen mee te laten doen, want doe je als land niet mee dan krijgen andere landen de mogelijkheid om bij te belasten.

Wat is de huidige stand van zaken rondom de invoering?

Allereerst is van belang dat de OESO conceptregels heeft gepubliceerd. Deze zijn in ieder geval relevant voor de 137 landen die akkoord zijn met Pillar II. Daarnaast heeft de EU eind vorig jaar de Pillar II richtlijn definitief aangenomen. Deze richtlijn zorgt ervoor dat in 2024 Pillar II effectief is in de EU-lidstaten. Eind december 2022 zijn vanuit het Inclusive Framework veiligehavenregels gepubliceerd en het Inclusive Framework heeft begin februari 2023 het implementatieraamwerk gefinaliseerd. Beide ontwikkelingen beogen de overstap naar en implementatie van het Pillar II-systeem voor landen en bedrijven te vergemakkelijken.

Maar de stap van politieke bereidwilligheid naar het concreet nemen van maatregelen is nogal ingewikkeld. Niet alle landen zijn zonder meer bereidwillig mee te doen aan de wereldwijde nieuwe heffing. En ontwikkelingslanden zijn evenmin allemaal voorstander van een wereldwijde invoering omdat het nadelig kan uitpakken voor hen.

Wat betekent dit voor de belastingadviespraktijk en de klanten?

Die invoering brengt wel de nodige complexiteit met zich. De Nederlandse overheid zal de Pillar II richtlijn omzetten in Nederlandse wetgeving. Er is een conceptwetsvoorstel. Deze complexe wetgeving is dan van toepassing op bedrijven die zich daaraan moeten gaan houden. Omdat het een internationale regeling betreft waar landen zich aan hebben geconformeerd en je zowel met de EU-richtlijn en de OESO regels te maken hebt, krijg je snel verschillen in regels tussen de landen. Bovendien is er altijd het risico van interpretatieverschillen en verschil in praktische toepassing. En dan hebben we nog te maken met landen die wel of niet meedoen. Voor een gemiddelde grote onderneming is de verwachting dat de praktische toepassing heel complex zal worden.

Bedrijven zelf willen het liefst guidance en willen ook in control zijn. Zij moeten bijvoorbeeld de juiste data verzamelen om aan de Pillar II verplichtingen te voldoen en de wetgeving moeten interpreteren. Want dat deze regeling een significante impact op organisaties gaat hebben is wel duidelijk en zal, zeker in het begin, voor veel uitdagingen zorgen.

Op 22 maart organiseert de NOB een seminar over dit onderwerp, kun je wat meer over het programma vertellen?

Tijdens dit seminar worden vier thema’s besproken.
Allereerst het politieke en geopolitieke speelveld. Landen gaan elkaar de maat nemen als het gaat over belasten en bijbelasten. Daar zit politieke druk op. Dan de compliance. Wat betekent het voor bedrijven. Het systeem vraagt om een extra boekhouding. Dat moet in de systemen van die bedrijven geïmplementeerd worden. Verder de positie van Nederland in deze discussie die vanuit verschillende kanten belicht zal worden. Als laatste de enorme complexiteit van deze regelgeving. De Nederlandse winstbelastingheffing wordt nog meer afhankelijk van buitenlandse belastingstelsels en omgekeerd. Verder komen er verschillende ‘regellagen’ naast elkaar. Je hebt de nationale regels, Europese regels en de verdragsregels. Daaruit komen naar verwachting veel technische vragen waar we nu het antwoord nog niet op kunnen geven. Daar gaan we met elkaar verder op in.

In een aantal verdiepingscursussen wordt diepgaander op de praktische werking van Pillar II ingegaan. De cursussen op 19 juni en 4 september zitten al vol. U kunt zich nog wel via uw Persoonlijke Pagina inschrijven voor de reservelijst. We zijn nu bezig met het plannen van een derde sessie. Zodra de datum van deze nieuwe sessie bekend is, wordt dit bekend gemaakt via de PE-nieuwsbrief. Bent u hier nog niet op geabonneerd? Kijk dan hier hoe u zich kunt aanmelden.

Voor wie is dit seminar en de verdiepingscursus bedoeld?

Het seminar is voor alle NOB-leden zeer interessant. Niet alleen voor leden die voor grote corporate klanten werken en de bedrijfsfiscalisten. Maar omdat dit iets heel nieuws is, kan het ook interessant zijn voor andere leden die te maken hebben met de vennootschapsbelasting. De verdiepingscursus is met name zeer interessant voor de belastingadviseurs in de internationale praktijk met corporate klanten en bedrijfsfiscalisten.

Het laatste nieuws