Vijf vragen aan Sylvia Dikmans: de laatste stand van zaken over het ledentoezicht

Eind 2021 is de notitie Evolutie ledentoezicht en Tax Governance Code verschenen. Daarin hebben we een aantal voorstellen opgenomen om het ledentoezicht van de NOB te moderniseren en een Tax Governance Code voor NOB-leden in te voeren. Doel daarvan is de kwaliteit van onze beroepsuitoefening te verstevigen. Vijf vragen aan Sylvia Dikmans over de laatste stand van zaken over het ledentoezicht.

Wat betekent dit voor onze leden?

In onze Code of Conduct wordt onder andere aandacht gegeven aan de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, denk daarbij aan compliance, advies en bijstand bij geschillenbeslechting, die onze leden in de uitoefening van hun beroep kunnen hebben en de consequenties daarvan voor de beroeps- en gedragsregels. Om de bewustwording van onze leden over de in de Code of Conduct opgenomen beroeps- en gedragsregels en ethiek te vergroten gaan we het bestaande PE-aanbod verder uitbreiden met onder andere een verplichte e-learningmodule. Daarnaast komt er een verplichte jaarlijkse self-assessment over de toepassing van de beroeps- en gedragsregels.

Wat gaat er nog meer veranderen?

We gaan later dit jaar een voor alle leden verplicht gestructureerd collegiaal overleg uitwerken. In dit collegiaal overleg is het de bedoeling dat leden met elkaar van gedachten gaan wisselen over verschillende aspecten van de praktijkvoering over de beroeps- en gedragsregels. We denken dat veel van onze leden al deelnemen aan een vorm van collegiaal overleg en dat het voor de meeste leden al vanzelfsprekend is om met collega’s te sparren over de dilemma’s waar zij in de praktijk tegenaan lopen.

Hoe zit het dan met de zelfstandig gevestigde belastingadviseurs, zij hebben geen naaste collega’s?

Als die nog geen collegiaal overleg hebben georganiseerd met andere leden, bekijken we of we leden met elkaar in contact kunnen brengen. Ook bieden we een alternatief aan in de vorm ledencounsels. Zij kunnen een aanspreekpunt zijn voor die leden om met hen sparren over de beroepsregels en praktijkvraagstukken op het gebied van tax governance.

In de notitie staat ook aangegeven dat er ook een Raad van Advies komt.

Dat klopt. Daar zijn we nu volop mee bezig om die te gaan vormen. Binnenkort hoop ik daar meer over te kunnen vertellen.

Kun je al wat meer vertellen over de e-learning?

We zijn bezig om de laatste hand te leggen aan de implementatie. Onze leden ontvangen hier op korte termijn meer informatie over en de uitnodiging om deel te gaan nemen aan deze e-learning.

Het laatste nieuws