Vijf vragen aan Trudy Perié over haar werk voor de CFE

Per 1 januari 2023 wordt Trudy Perié bestuurslid en vice-voorzitter van de CFE. Tijd om haar vijf vragen te stellen over haar werk voor de CFE en haar nieuwe rol.

Wat heb je tot nu toe gedaan voor de CFE?

In 2012 starte ik als lid in het Fiscal Committee van de CFE en in het Indirect Taxation Sub-Committee. Er zijn toen allerlei initiatieven genomen als het gaat om opinion statements over inhoudelijke onderwerpen over BTW. BTW is altijd al een Europese belasting geweest. Er zijn heel veel aanknopingspunten om daar met zijn allen vanuit EU perspectief naar te kijken. Ook is het een welkome mogelijkheid om input te geven op bijvoorbeeld de jurisprudentie van het Europese Hof en door de Europese Commissie aangekondigde regelgeving.Later ben ik namens de CFE toegetreden tot de VAT Expert Group bij de Europese Commissie. Deze groep bestaat uit ca 35 personen die namens een organisatie of op eigen titel als wetenschapper of hoogleraar daaraan deelnemen. Deze groep adviseert de Europese Commissie als het gaat om nieuwe regelgeving en actuele onderwerpen rondom BTW. Het is belangrijk dat je als CFE onderdeel uitmaakt van een dergelijke groep. En vanuit je eigen ervaring als NOB-lid en belastingadviseur kun je op die manier een bijdrage leveren aan het commentaar dat je geeft en de discussies die je hebt met de commissie.

Wat wordt je nieuwe rol binnen de CFE?

Vanaf 1 januari mag ik, naast mijn huidige taken binnen de CFE, ook de rol van bestuurslid en vice-voorzitter van de CFE vervullen. Daarmee krijg ik een aardig pakket aan werkzaamheden. Inmiddels heb ik al een aantal overleggen gehad met de nieuwe voorzitter. Ik verwacht in mijn nieuwe rol minder inhoudelijk bezig te zijn, maar als Indirect Tax Sub-Committee blijven we bovenop alle ontwikkelingen zitten door onze opinion statements en het geven van onze visie op nieuwe regelgeving.

Wat zijn daarbij je ambities?

In mijn nieuwe rol wil ik me onder andere gaan inzetten om meer jonge belastingadviseurs te betrekken bij de CFE. De laatste jaren zie je dat er meer jongeren onderdeel uitmaken van de CFE, maar we moeten ernaar blijven streven om de verjonging bij de CFE door te zetten en de ervaringen van de ‘New Tax Professionals’ mee te nemen. Ook het belang van de CFE wil ik blijven benadrukken.  Het werk wat we doen en de resultaten die we daarmee bereiken, zorgen ervoor dat we een belangrijke speler zijn en blijven in Brussel

Wat zijn belangrijke speerpunten voor de CFE de komende periode?

Tax Technology wordt steeds belangrijker. Binnen de CFE is deze groep bezig met wat alles belangrijk is voor tax professionals als het gaat om de mogelijkheden en de risico’s die er zijn voor onze beroepsgroep. Maar ook de kansen die er zijn als het gaan om ontwikkelingen van technologie en digitalisering in ons vak. Vanuit Tax Technology zie je ook de samenhang met wat er inhoudelijk gebeurt binnen Indirect Tax Sub-Comittee.  Om een voorbeeld te noemen: we verwachten op 7 december richtlijnvoorstellen van de commissie over digitalisering (digital economy). Daar zie je een overlap wat er in de tax technology group gebeurt en wat er in het Indirect Tax Sub-Comittee gebeurt. Daar moeten we als CFE een visie op hebben. Dat zijn ingrijpende en ook lastige problemen die in een richtlijnvoorstel worden geadresseerd. 

Waarom is de CFE belangrijk voor de NOB en haar leden?

De CFE wordt steeds belangrijker naarmate er meer en meer wetgeving vanuit de Europese Unie komt. Zeker als het gaat om indirecte belastingen. Daarnaast vindt er bij de CFE een uitwisseling plaats van alles wat zich op fiscaal gebied bij aangesloten landen afspeelt.  Verder is de CFE belangrijk omdat we daarmee als landen gezamenlijk onze stem kunnen laten horen. Bijvoorbeeld via publicaties van Opinion Statements en Tax Reports en via de VAT Expert Group van de Europese Commissie.

Je hebt een platform als de CFE nodig om een stem te hebben binnen de EU en de Europese Commissie.  Als lid van de VAT Expert Group heb je – tot op zekere hoogte – invloed op wat er op communautair gebied gebeurt. Als NOB geven we ook regelmatig onze reactie op het  gebied van Nederlandse fiscale wetgeving. Soms doet de NOB dat ook op Europees gebied, maar je staat net wat sterker als je commentaar via de CFE loopt.  

Het laatste nieuws