Vijf vragen over onderzoek onder bedrijfsfiscalisten

Nyenrode Business Universiteit wil onderzoeken hoe bedrijfsfiscalisten van in Nederland gevestigde organisaties in hun dagelijkse praktijk bij diverse vraagstukken omgaan met het afwegen van de verschillende belangen van (interne en externe) stakeholders. Vijf vragen aan de onderzoekers over het belang van dit onderzoek.

Wat is de aanleiding voor het onderzoek?

Enkele decennia geleden was tax het domein van een selecte groep medewerkers binnen organisaties. Deze bedrijfsfiscalisten werkten geïsoleerd en op basis van technische kennis aan fiscale kwesties. Tegenwoordig staat tax steeds meer in de schijnwerpers, waardoor bedrijfsfiscalisten over een bredere set vaardigheden moeten beschikken. Het is cruciaal geworden om de belangen van alle stakeholders, zowel intern als extern, zorgvuldig af te wegen. Dit vraagt om strategische keuzes, waarbij de fiscale strategie van een organisatie een centrale rol speelt. Hoewel deze fiscale strategie steeds meer aandacht krijgt, ontbreekt het aan diepgaand wetenschappelijk onderzoek op dit gebied, wat de aanleiding vormt voor dit onderzoek.

Wat is het doel van dit onderzoek?

Het doel is inzicht te krijgen in hoe bedrijfsfiscalisten verschillende belangen afwegen en welke rol de fiscale strategie daarbij speelt. Hiermee willen we de beroepsgroep en de organisaties die zij vertegenwoordigen verder helpen en bijdragen aan hun verdere professionele ontwikkeling.

Wat is de onderzoeksmethode?

Er is een online vragenlijst opgesteld waarin respondenten worden geconfronteerd met verschillende casusposities  om inzicht te krijgen in hoe bedrijfsfiscalisten in de praktijk omgaan met het afwegen van belangen en het toepassen van een fiscale strategie.

Wat is het belang van deelname?

Deelname aan dit onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van de beroepsgroep en levert inzichten op die ook relevant zijn voor andere belanghebbenden. Door deel te nemen, kunnen bedrijfsfiscalisten bijdragen aan het identificeren van verbeterpunten met betrekking tot hun werkwijze en het bevorderen van professionele groei binnen de gehele beroepsgroep.

Waarom deze aandacht voor bedrijfsfiscalisten?

Zowel kwantitatief als kwalitatief neemt het belang van bedrijfsfiscalisten toe. Fiscaliteit staat steeds hoger op de agenda en – mede daardoor – zijn er steeds meer bedrijfsfiscalisten in organisaties, van zowel grote als kleine omvang. De aandacht voor het werk van bedrijfsfiscalisten wordt versterkt door ontwikkelingen zoals die vanuit de OESO en de EU (zoals BEPS en ESG), wat hun rol nog prominenter maakt.

Het laatste nieuws