Laden Evenementen

14e Rondetafelbijeenkomst Europees Fiscaal Recht

  • Dit evenement is voorbij.

Unierecht als verplichting:
Richtlijnen en rechtsbescherming
tegen de uitwerking daarvan

Op 12 en 13 oktober organiseert de sectie Europees Fiscaal Recht een Rondetafelbijeenkomst met als thema ‘Unierecht als verplichting: Richtlijnen en rechtsbescherming tegen de uitwerking daarvan’.

Conferentieleiders
Almut Breuer (Breuer Fiscale Advocatuur), Suniel Pancham (Tax at Work) en Fons Ravelli (Baker & McKenzie).

Programma
Onderstaande onderwerpen komen aan bod:

  • Unierechtelijke verplichtingen – recente ontwikkelingen en compliance aspecten
  • Geschillenbeslechting
  • Conflicten tussen primair en secundair EU-recht
  • Conflicten tussen Unierecht en belastingverdragen
  • Actualiteiten / Capita Selecta

Voor meer informatie over de onderwerpen en de inleiders zie het programma in bijlage.  

Kort CV en motivatie
Omdat de kwaliteit van de deelnemers voor een belangrijk deel de kwaliteit van de bijeenkomst bepaalt, vragen wij de deelnemers, in verband met de selectie, een korte beschrijving van de ervaring op het betreffende gebied te sturen. De NOB behoudt zich in voorkomende gevallen het recht voor om personen, die naar het oordeel van de NOB niet kwalificeren, niet toe te laten.

Kwaliteit deelnemers
De kwaliteit van de deelnemers bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van de bijeenkomst. De deelnemers dienen dan ook van een vergelijkbaar technisch niveau zijn. Het gaat dan om fiscalisten die zich intern en/of extern geprofileerd hebben als deskundige op het gebied van de desbetreffende bijeenkomst. Dit kan blijken uit publicaties, procedures, advisering en/of een interne knowhow functie. Behoudens uitzonderingen zullen de deelnemers over een zeer ruime ervaring dienen te beschikken.

Aantal deelnemers
De groepsgrootte van de Rondetafelbijeenkomst bedraagt twintig personen (uitsluitend NOB-leden).  Het maximum aantal deelnemers per kantoor bedraagt twee. Dit geldt ook voor het aantal bedrijfsfiscalisten. 

Aanmeldingsprocedure
Aanmeldingen voor de Rondetafelbijeenkomst ontvangen wij graag uiterlijk 1 september 2023 via uw persoonlijke pagina  of per mail aan peprogramma@nob.net. De aanmelding dient vergezeld te zijn van een korte beschrijving van uw werkzaamheden op het gebied van Europees Fiscaal Recht of het specifieke thema. Over toelating tot de Rondetafelbijeenkomst beslist de directeur van de SOB in overleg met de conferentieleiders. De kosten van de bijeenkomst bedragen € 895,- (excl. btw, inclusief lunch, diner en overnachting).

Het aanmeldingsformulier kan onder aan deze pagina worden gedownload. Aanmeldingen die via de persoonlijke pagina worden ingediend worden pas in behandeling genomen als een kort CV per mail gericht aan peprogramma@nob.net is ontvangen. 

Annulering
Annulering (na toelating) is niet mogelijk. Plaatsver­vanging is toegestaan tot één week voor de bijeenkomst mits het een gekwalificeerde deelnemer betreft. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren.

Inschrijven: 14e Rondetafelbijeenkomst EFR

Praktische informatie

Datum:

12 oktober 2023 @ 13:45 13 oktober 2023 @ 15:00

PE-uren:

7,5

Locatie:

Hotel Ernst Sillem Hoeve

Soestdijkerweg 10-b
Den Dolder, 3734 MH Nederland
+31(0)35 666 85 41
Bekijk de site van Locatie
€895,00 (excl. btw, inclusief lunch, diner en overnachting)

Deel dit evenement