Laden Evenementen

15e Rondetafelbijeenkomst Europees Fiscaal Recht

Trends in fiscale richtlijnen

Op 17 en 18 oktober organiseert de sectie Europees Fiscaal Recht een Rondetafelbijeenkomst met als thema ‘Trends in fiscale richtlijnen’.

Conferentieleiders
Susan Adriaans en Jasper Korving (beiden Deloitte).

Programma
De afgelopen jaren zijn steeds meer Europese richtlijnvoorstellen op het gebied van de directe belastingen aangenomen of gepubliceerd, zoals Pillar Two, BEFIT, Unshell en alle DACs. Sommige komen rechtstreeks uit de koker van de Europese Commissie, andere zijn gebaseerd op ontwikkelingen in andere internationale organisaties, zoals de OESO. Tijdens deze EU Roundtable zullen deskundigen en prominente inleiders de deelnemers meenemen langs mogelijke trends die zijn te ontdekken binnen deze richtlijn(voorstell)en. Hierbij kan worden gedacht aan internationalisering, het gebruik van accounting regels, de wens voor meer transparantie en de strijd tegen misbruik.

Voor meer informatie over de onderwerpen en de inleiders zie het programma onderaan deze pagina.  

Kwaliteit deelnemers
De kwaliteit van de deelnemers bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van de bijeenkomst. De deelnemers dienen dan ook van een vergelijkbaar technisch niveau zijn. Het gaat dan om fiscalisten die zich intern en/of extern geprofileerd hebben als deskundige op het gebied van de desbetreffende bijeenkomst. Dit kan blijken uit publicaties, procedures, advisering en/of een interne knowhow functie. Behoudens uitzonderingen zullen de deelnemers over een zeer ruime ervaring dienen te beschikken.

Kort CV en motivatie
Omdat de kwaliteit van de deelnemers voor een belangrijk deel de kwaliteit van de bijeenkomst bepaalt, vragen wij de deelnemers, in verband met de selectie, een korte beschrijving van de ervaring op het betreffende gebied te sturen. De NOB behoudt zich in voorkomende gevallen het recht voor om personen, die naar het oordeel van de NOB niet kwalificeren, niet toe te laten.

Aantal deelnemers
De groepsgrootte van de Rondetafelbijeenkomst bedraagt twintig personen (uitsluitend NOB-leden).  Het maximum aantal deelnemers per kantoor bedraagt twee. Dit geldt ook voor het aantal bedrijfsfiscalisten. 

Aanmeldingsprocedure
Aanmeldingen voor de Rondetafelbijeenkomst ontvangen wij graag uiterlijk 1 september 2024 via uw persoonlijke pagina  of per mail aan peprogramma@nob.net. De aanmelding dient vergezeld te zijn van een korte beschrijving van uw werkzaamheden op het gebied van Europees Fiscaal Recht of het specifieke thema. Over toelating tot de Rondetafelbijeenkomst beslist de directeur van de SOB in overleg met de conferentieleiders.

Het aanmeldingsformulier kan onder aan deze pagina worden gedownload. Aanmeldingen die via de persoonlijke pagina worden ingediend worden pas in behandeling genomen als een kort CV per mail gericht aan peprogramma@nob.net is ontvangen. 

Annulering
Annulering (na toelating) is niet mogelijk. Plaatsver­vanging is toegestaan tot één week voor de bijeenkomst mits het een gekwalificeerde deelnemer betreft. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren.

Praktische informatie

Datum:

17 oktober @ 13:45 18 oktober @ 15:00

PE-uren:

7,5

Locatie:

Hotel Ernst Sillem Hoeve

Soestdijkerweg 10-b
Den Dolder, 3734 MH Nederland
+31(0)35 666 85 41
Bekijk de site van Locatie
€895,00 (excl. btw, inclusief lunch, diner en overnachting)

Deel dit evenement