Laden Evenementen

Wet Bronbelasting (inclusief de wijzigingen per 1 januari 2024)

  • Dit evenement is voorbij.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor gewone leden van de NOB die zich in de praktijk bezighouden met grensoverschrijdende rente-/royaltybetalingen en dividenduitkeringen.

Programma

Tijdens deze cursus wordt allereerst ingegaan op de materiële en formele aspecten van de Wet Bronbelasting 2021. De regeling wordt besproken aan de hand van rente- en royaltybetalingen. Ook aan de praktische ervaringen wordt aandacht besteed. Per 1 januari 2024 wordt de regeling uitgebreid zodat ook dividenden eronder vallen. Ook deze nieuwe wetgeving wordt behandeld. We besteden daarbij aandacht aan de interactie met de Wet dividendbelasting. Ook het recente beleidsbesluit van 23 november 2022 inzake hybride entiteiten komt aan bod.

Vervolgens gaan de docenten in op de relatie van de wet tot belastingverdragen. De effectiviteit van de bronbelasting onder belastingverdragen zal worden besproken, waaronder ook de impact van de PPT. Tevens zal de specifieke “overgangsregeling” voor bepaalde verdragsstaten aan de orde komen. Ook zal de verhouding van de wetten tot Pillar 2 worden besproken voor zover het bronbelasting betreft. De docenten gaan ook in op de relatie van de Wet Bronbelasting 2021 met het Unierecht, waaronder de interest/-royaltyrichtlijn en de moeder-dochterrichtlijn.

Docenten

mr. S.R. (Suniel) Pancham (Tax at Work BV) en drs. J. (Jordi) van der Struis (Baker Tilly).

Annuleren

Annulering is uitsluitend per e-mail mogelijk. Tot 8 weken voor de eerste cursusdag van de bijeenkomst kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de eerste cursusdag wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Max. aantal deelnemers

Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20.  Wordt het minimum aantal deelnemers niet behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen. 

Inschrijven

Inschrijving kan via uw persoonlijke pagina of rechtstreeks via de knop Wet Bronbelasting 2023

Praktische informatie

Datum:

3 juli 2023 @ 09:45 17:15

Locatie:

Hotel van der Valk | Utrecht

Winthontlaan 4 -6
Utrecht, Utrecht 3526KV Nederland
030 8000 800
Bekijk de site van Locatie
€390 Excl. BTW incl. lunch

PE-uren:

6

Deel dit evenement