U bent hier

Algemene Introductie

01 januari 2014

Doelgroep
Alle aspirant-leden. Voor deze cursus, die verplicht is, worden geen dagdelen voor de Beroepsopleiding Belastingadviseurs gehonoreerd.

Opzet
De Algemene Introductie bestaat uit:

  • een introductiebijeenkomst (2 dagdelen)

  • een beroepsethische training die in het derde lidmaatschapsjaar wordt gevolgd (1 dagdeel)

  • het bijwonen van een jaarcongres

De introductiebijeenkomst bestaat uit een ochtend en middag. Deze dag wordt afgesloten met een borrel.

Docenten Introductiebijeenkomst

Nederlands Debat Instituut

De heer D. van Dorsselaer, mr. A.A. Noordhuis, de heer D.A. Piras en de heer N. Schoemaker.

Belastingdienst/ministerie van Financiën

Mw. L. van den Heuvel (ministerie van Financiën, Directie Algemene Fiscale Politiek), mw. dr. mr. N.G.H. Speet RA (senior beleidsmedewerker afdeling DB Winst ministerie van Financiën), mr. R.F. Trijsburg (senior beleidsadviseur ministerie van Financiën) en mw. mr. F.M. Verberk (inspecteur Belastingdienst kantoor Buitenland Heerlen)

NOB-leden

Mr. D.G. Barmentlo (lid kerngroep Rechtszekerheid en Rechtsbescherming, lid Commissie Beroepszaken, bestuurslid sectie Formeel Belastingrecht), mr. J.A.R. van Eijsden (bestuurslid NOB, voorzitter kerngroep Rechtszekerheid en Rechtsbescherming, EY), mr. W.J.D. Gohres (lid van de Commissie Beroepszaken, PwC), mr. P.E. Halprin (lid van de Commissie van Beoordeling, Dentons Boekel NV), mr. F.R. Herreveld (Herreveld Van Sprundel en Partners), mr. J.J. Kluft MRE (bestuurslid SOB, PwC) en mw. mr. W.E. Nent (lid sectie Formeel Belastingrecht, BDO)

JOB-bestuursleden

mw. mr. M.C.W. van der Endt (BDO), mw. mr. J.H. Bolkestein (Deloitte), mw. mr. L. Bergwerff (Loyens & Loeff), mw. A. Klaver LLM (PwC), mr. L.C.S. Westerveld (Meijburg & Co), drs. L.J. van Drie (EY) en A.L. van Rij LLM (G-Star)

Cursusdoel Introductiebijeenkomst

Aspirant-leden kennis laten maken met de NOB, de Beroepsopleiding Belastingadviseurs, de Jonge Orde van Belastingadviseurs en de Belastingdienst en andere startende belastingadviseurs. Tijdens deze introductiebijeenkomst wordt op een interactieve wijze aandacht besteed aan de gedrags- en beroepsregels waaraan NOB-leden zich dienen te houden. Ook wordt aandacht besteed aan de AWR en het strafrecht.

Voorbereiding Introductiebijeenkomst
De deelnemers ontvangen de belangrijkste bepalingen uit relevante wet- en regelgeving toegestuurd. Deze dienen vóór de cursus te worden doorgenomen.

Werkwijze Introductiebijeenkomst

De introductiebijeenkomst vindt plaats in een interactieve setting. Er is ruimschoots de mogelijkheid om vragen te stellen en deel te nemen in debatten, discussies en vraaggesprekken met vakgenoten, bestuursleden- en docenten van de NOB en de Belastingdienst.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag
Werktijden:

09.30 tot 17.30 uur

Kosten:€ 150,00 (excl. btw) / dag 1 incl. lunch
Deelnemers:maximaal 30 personen