U bent hier

Bedrijfsconcentraties - Deelnemingsvrijstelling nationaal

01 januari 2014

Opzet cursus
Bedrijfsconcentraties is een verplichte cursus in het technisch-fiscaal traject. De cursus bestaat uit de modules:

  • ‘Overdrachtsbelasting’,
  • ‘Deelnemingsvrijstelling nationaal’ of ‘Deelnemingsvrijstelling internationaal’
  • ‘Juridische fusie, juridische splitsing en bedrijfsfusie nationaal’ of ‘Grensoverschrijdende juridische fusies en splitsingen’
  • ‘Fiscale eenheid nationaal’ of ‘Fiscale eenheid internationaal’.

Cursisten die het technisch-fiscaal traject volgen, volgen ten minste 3 modules van de cursus Bedrijfsconcentraties. Cursisten die een nationale variant van een module hebben gevolgd mogen de internationale variant niet meer volgen. 

Doelgroep
De module ‘Deelnemingsvrijstelling nationaal’ mag alleen gevolgd worden door aspirant-leden die werkzaam zijn in de nationale praktijk. Omdat voor de cursussen Bedrijfsconcentraties meer werkervaring is vereist, worden deze cursussen over het algemeen in het tweede en derde cursusjaar gevolgd.

Docent
mr. drs. S.A.W.J. Strik (redacteur Cursus Belastingrecht (onderdeel vennootschapsbelasting))

Cursusinhoud
Van de deelnemingsvrijstelling wordt wel gezegd dat deze het hart uitmaakt van de vennootschapsbelasting. In de loop der jaren is de wettelijke regeling van de deelnemingsvrijstelling sterk uitgebreid, onder meer met reparatiewetgeving. Als gevolg daarvan is de deelnemingsvrijstelling bijzonder ingewikkeld geworden. Doel van de cursus ‘Deelnemingsvrijstelling nationaal’ is om in het bijzonder nationale aspecten van de deelnemingsvrijstelling aan de orde te stellen. Er zal vanzelfsprekend aandacht worden geschonken aan de  Wet werken aan winst. Onder meer de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • wanneer is sprake van een deelneming (inclusief meetrekregeling en concernbenadering)?;
  • voorwaarden toepassing deelnemingsvrijstelling;
  • wanneer is sprake van een beleggingsdeelneming?;
  • de problematiek van de afgewaardeerde vorderingen;
  • de liquidatieverliesregeling;
  • art. 13l summier.

Werkwijze
De materie wordt door de docent in een hoorcollege belicht aan de hand van de tevoren ter bestudering opgegeven literatuur. Daarna wordt aan de in subgroepen verdeelde cursisten een casus voorge¬legd. Bij de oplossing daarvan passen zij de verworven kennis vanuit diverse invalshoeken en met verschil¬lende opdrachten toe. De oplossingen worden onder leiding van de docent verdedigd tegenover de andere cursisten.

De cursisten krijgen voorbereidingsopdrachten, die aan de hand van de voor de cursus aanbevolen literatuur gemaakt worden.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:

09.30 uur tot 17.30 uur

Kosten:€ 260,00 per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:maximaal 25 personen