U bent hier

Bedrijfsconcentraties; fiscale eenheid nationaal

01 januari 2014

Opzet cursus
Bedrijfsconcentraties is een verplichte cursus in het technisch-fiscaal traject. De cursus bestaat uit de modules:

 • ‘Overdrachtsbelasting’,
 • ‘Deelnemingsvrijstelling nationaal’ of ‘Deelnemingsvrijstelling internationaal’
 • ‘Juridische fusie, juridische splitsing en bedrijfsfusie nationaal’ of ‘Grensoverschrijdende juridische fusies en splitsingen’
 • ‘Fiscale eenheid nationaal’ of ‘Fiscale eenheid internationaal’.

Cursisten die het technisch-fiscaal traject volgen, volgen ten minste 3 modules van de cursus Bedrijfsconcentraties. Cursisten die een nationale variant van een module hebben gevolgd mogen de internationale variant niet meer volgen.

Doelgroep
De module ‘Fiscale eenheid nationaal’ mag alleen gevolgd worden door aspirant-leden die werkzaam zijn in de nationale praktijk. Omdat voor de cursussen Bedrijfsconcentraties meer werkervaring is vereist, worden deze cursussen over het algemeen in het tweede en derde cursusjaar gevolgd.

Docent
mr. drs. S.A.W.J. Strik (redacteur Cursus Belastingrecht (onderdeel vennootschapsbelasting)) of drs. M.J.A.M. van Gijlswijk (BDO)

Cursusinhoud
De fiscale eenheid is een op zichzelf staande regeling die overigens ook als reorganisatie-instrument kan worden gebruikt. Per 1 januari 2003 is deze regeling ingrijpend aangepast. De regeling is bijzonder uitgebreid en ingewikkeld.  In deze cursus wordt diepgaand ingegaan op een aantal belangrijke onderdelen van de regeling, zoals:

 • vereisten voor voeging;
 • de nieuw opgerichte dochter;
 • techniek van winstsplitsing in verband met verliezen;
 • aspecten bij ontvoeging;
 • samenloop juridische fusie/splitsing en fiscale eenheid;
 • faillissement en fiscale eenheid;
 • afweging art. 15ai versus toepassing van art. 14 en 14a Wet Vpb;
 • art. 15ad (summier).

Werkwijze
De materie wordt door de docent in een hoorcollege belicht aan de hand van de tevoren ter bestudering opgegeven literatuur. Waar nodig worden dwarsverbanden gelegd. Daarna wordt aan de in subgroepen verdeelde cursisten een casus voorgelegd. Bij de oplossing daarvan passen zij de verworven kennis vanuit diverse invalshoeken en met verschillende opdrachten toe. De oplossingen worden onder leiding van de docent verdedigd tegenover de andere cursisten.

De cursisten krijgen voorbereidingsopdrachten, die aan de hand van de voor de cursus aanbevolen literatuur gemaakt worden.

Praktische gegevens
Tijdsbeslag: 1 dag (2 dagdelen)
Werktijden: 09.30 uur tot 17.30 uur
Kosten: € 260,00 per dag incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers: maximaal 25 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.