U bent hier

Capita Selecta Erfrecht

01 januari 2016

Doelgroep
De cursus is een onderdeel van het technisch-fiscaal traject voor de nationale praktijk en kan in het keuzeprogramma worden gekozen door diegenen die in het basisprogramma het technisch-fiscaal traject of het vaardighedentraject volgen.

Cursisten die zowel de cursus ‘Capita Selecta erfrecht’ als de cursus ‘Capita Selecta huwelijksvermogensrecht’ volgen, mogen de cursus ‘estate planning’ niet meer volgen.

Docenten
prof. dr. F. Sonneveldt (Mazars) of mr. J.C.L. Zuiderwijk (Mazars) en prof. mr. dr. W. Burgerhart (hoogleraar Fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk Rijksuniversiteit Groningen, vennoot bij ScholsBurgerhartSchols)

Cursusdoel
De cursus behandelt de uitgangspunten van het Nederlandse wettelijke- en testamentaire erfrecht. Zo wordt ingegaan op de wettelijke verdeling, inclusief ongedaanmaking daarvan en wilsrechten, maar ook op de verschillende uiterste wilsbeschikkingen. Voorts verschaft de cursus inzicht in de fiscale gevolgen van erfrechtelijke verkrijgingen voor de Successiewet 1956, alsook voor de Wet IB 2001. Tevens richt deze cursus zich op aandachtspunten ten aanzien van voornoemde regelgeving, alsook op mogelijkheden om een testament fiscaal te optimaliseren.

Cursusinhoud

  • Het Nederlandse erfrecht op hoofdlijnen;

  • Erfrechtelijke verkrijgingen voor de Successiewet 1956;

  • Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen voor de Successiewet 1956;

  • Behandeling van makingen onder voorwaarde (tweetrapsmaking of fideï-commis);

  • Behandeling van de fiscale aspecten van de boedelafwikkeling (inclusief executele en bewind);

  • De wettelijke verdeling en alternatieven (optimalisering);

  • Wilsrechten

  • Legitieme portie en andere wettelijke rechten;

  • Enkele testamentsvormen.

NB. In deze cursus zal niet worden ingegaan op bedrijfsopvolging.

Werkwijze
Gedurende de dag zal de theorie worden behandeld. Aan de hand van casusposities zal daarbij nader op de stof worden ingegaan. Bij de oplossing en de behandeling van de casus is het de bedoeling dat de cursisten actief participeren. Cursisten krijgen een voorbereidingsopdracht die gemaakt wordt aan de hand van aanbevolen literatuur.

Praktische gegevens
Tijdsbeslag:                 1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:                  09.30 tot 17.00 uur
Kosten:                        € 260,- incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:                maximaal 25 personen