U bent hier

Capita Selecta Huwelijksvermogensrecht

01 januari 2016

Doelgroep
De cursus is een onderdeel van het technisch-fiscaal traject voor de nationale praktijk en kan in het keuzeprogramma worden gekozen door diegenen die in het basisprogramma het technisch-fiscaal traject of het vaardighedentraject volgen.

Cursisten die zowel de cursus ‘Capita Selecta erfrecht’ als de cursus ‘Capita Selecta huwelijksvermogensrecht’ volgen, mogen de cursus ‘estate planning’ niet meer volgen.

Docenten
prof. dr. F. Sonneveldt (Mazars) of mr. J.C.L. Zuiderwijk (Mazars) en prof. mr. dr. W. Burgerhart (hoogleraar Fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk Rijksuniversiteit Groningen, vennoot bij ScholsBurgerhartSchols)

Cursusdoel
De cursus verschaft inzicht in het nieuwe huwelijksvermogensrecht (volgens het wetsvoorstel om de omvang van de wettelijke gemeenschap te beperken). Voorts behandelt deze cursus de (fiscale) gevolgen van het aangaan, bestaan en beëindigen van het huwelijk. Daarbij zal tevens worden ingegaan op het wijzigen of aangaan van de huwelijkse voorwaarden staande huwelijk.

Cursusinhoud

  • Fiscale gevolgen van het huwelijk voor de Successiewet 1956 en de Wet IB 2001;

  • Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht op hoofdlijnen;

  • Het wijzigen of aangaan van de huwelijksvoorwaarden gedurende het huwelijk;

  • Omschrijving van het begrip inkomen, kosten van de huishouding;

  • Het huwelijksvermogensrechtelijke basisstelsel en varianten daarop;

  • De voor- en nadelen van de wettelijke, beperkte en (na inwerkingtreding van het wetsvoorstel) de nieuw vormgegeven huwelijksgemeenschap;

  • Verrekenbedingen en de wettelijke regeling daarvan;

  • Verreken- en vergoedingsvorderingen;

  • Pensioenverevening.

NB. In deze cursus zal niet worden ingegaan op bedrijfsopvolging.

Werkwijze
Gedurende de dag zal de theorie worden behandeld. Aan de hand van casusposities zal daarbij nader op de stof worden ingegaan. Bij de oplossing en de behandeling van de casus is het de bedoeling dat de cursisten actief participeren. Cursisten krijgen een voorbereidingsopdracht die gemaakt wordt aan de hand van aanbevolen literatuur.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:                  1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:                   09.30 tot 17.00 uur
Kosten:                         € 260,- incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:                 maximaal 25 personen