U bent hier

Civiel Recht Kapitaalvennootschappen

01 januari 2014

Doelgroep
De cursus Civiel Recht Kapitaalvennootschappen is een verplicht onderdeel van het technisch-fiscaal traject en kan in het keuzepro­gram­ma gekozen worden door diegenen die in het basisprogramma het vaardighedentraject volgen.

Cursisten die de cursus ‘Civiel Recht Kapitaalvennootschappen’ hebben gevolgd mogen de cursus ‘Civiel Recht Kapitaalvennootschappen nationaal basis’ niet meer volgen.

Docenten
Prof. mr. D.F.M.M. Zaman (hoogleraar notarieel ondernemingsrecht aan de Universiteit te Leiden en verbonden aan Loyens & Loeff N.V.) of prof. mr. C.A. Schwarz (Hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus School of Law te Rotterdam en aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht en verbonden aan Baker Tilly N.V.). De heer Zaman treedt samen op met mr. F. Hilberdink (kandidaat-notaris Loyens & Loeff N.V.).

Inhoud van de cursus
Tijdens de cursus komen onderstaande onderwerpen aan bod:

Dag 1: middag

 • inleiding NV en BV en andere ondernemingsvormen;
 • algemene nationale ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak;
 • rechtseconomische analyse van kapitaalvennootschappen; 
 • corporate governance;
 • oprichting;
 • statuten en statutenwijziging;
 • concernverhoudingen;
 • joint ventures;
 • aandeelhoudersovereenkomsten.

Dag 1: avond
Kapitaal en vermogen:

 • kapitaal en vermogensbescherming bij NV en BV;
 • emissie, storting (incl. agio) en inbreng;
 • uitkeringen en terugbetalingen aan aandeelhouders;
 • aandelen en aandelensoorten;
 • blokkeringsregeling;
 • Certificering van aandelen;
 • jaarrekening en publicatieplicht;
 • aansprakelijkheidsverklaringen.
 • Het maatschapsachtig karakter van de BV;
 • overdracht van aandelen.

Dag 2: ochtend
Herstructurering en bijzondere rechtsfiguren:

 • bestuur;
 • raad van commissarissen;
 • algemene vergadering;
 • structuurregime;
 • ondernemingsraad;
 • Vertegenwoordiging bij rechtspersonen;
 • aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en andere beleidsbepalers.

Dag 2: middag

 • Mergers and takeovers;
 • Tijdelijke en permanente beschermingsmaatregelen alsook contractuele bescherming;
 • Change of control;
 • Bedrijfsfusie, aandelenfusie en juridische fusie;
 • Juridische splitsing, afsplitsing en hybride splitsing;
 • ontbinding en vereffening;

Voorafgaand moet een voorbereidingsopdracht worden gemaakt aan de hand van de opgegeven literatuur.

Cursusopzet en werkwijze
De tweedaagse cursus behandelt in het bijzonder de elementen van het Nederlandse vennootschapsrecht en enkele onderdelen van het Europese vennootschapsrecht, die relevant zijn voor de dagelijkse fiscale praktijk. De cursus gaat uit van een algemene theoretische onderbouwing, maar is zeer praktijkgericht.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:                2 dagen (aansluitend, 4 dagdelen)

Werktijden:                dag 1 - 13.30 uur tot 21.00 uur (18.00 uur buffet)

                                   dag 2 - 09.00 uur tot 17.00 uur

Kosten :                       € 600,00 (excl. btw) incl. één overnachting, lunch dag 2 en buffet dag 1

Deelnemers:                maximaal 30 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.