U bent hier

Eerste reactie op Wet toekomst pensioenen

03 mei 2022

We zijn positief over het voornemen een meer arbeidsvormneutraal pensioenstelsel in te voeren. Wat betreft de voorgestelde experimenteerruimte voor zelfstandig ondernemers verwachten we dat daar niet of nauwelijks gebruik van zal worden gemaakt.

Op 30 maart werd het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen gepubliceerd. Daarnaast werden ook de internetconsultaties Fiscale uitvoeringsregelingen Wet toekomst pensioenen en Besluit toekomst pensioenen gelanceerd. Gezien de planning en de omvang van het voorstel geeft de NOB nu een eerste reactie op het voorstel en komen we op een later moment met aanvullende vragen en opmerkingen. 

Pensioenwet

De NOB vraagt naar de eigendomsdiscussie bij het invaren van pensioenrechten en een inschatting van het risico op procedures over het eigendomsrecht en het vervallen van het individueel bezwaarrecht. Daarnaast vraagt zij naar de invulling van het begrip ‘gewijzigde pensioenovereenkomst’.

Fiscale premie

We zijn verheugd over de invoering van een meer arbeidsvormneutraal pensioenstelsel en vragen ons af of er ook een gelijkstelling komt van de grondslag in de tweede en derde pijler met betrekking tot de bijtelling van de auto van de zaak (autokostenforfait)? Op dit moment is pensioenopbouw hierover immers niet mogelijk, maar lijfrenteopbouw wel.

Verder vragen we ons af waarom er onderscheid wordt gemaakt in gebruik van de extra fiscale compensatieruimte tussen verzekerde pensioenregelingen en pensioenregelingen die worden uitgevoerd door pensioenfondsen. De NOB stelt voor de eis te laten vervallen dat de compensatieregeling ook dient te gelden voor werknemers die bij aanvang van de compensatieperiode nog niet in dienst waren van de werkgever, in ieder geval voor regelingen die worden uitgevoerd door een verzekeraar of een premiepensioeninstelling.

Inkomstenbelasting

We roepen op bij de invoering van een arbeidsvormneutraal pensioenstelsel ook aandacht te schenken aan de fiscale oudedagsreserve (FOR). Past de FOR nog wel in een arbeidsvormneutraal stelsel?

Verder zullen zelfstandig ondernemers naar onze verwachting slechts beperkt gebruik gaan maken van de voorgestelde experimenteerwetgeving en we vragen ons af of het niet beter zou zijn om te komen tot een min of meer verplichte pensioenregeling voor zelfstandigen met wellicht een mogelijkheid tot opting-out.

Btw

De NOB is verheugd over de geboden ruimte voor toepassing van de btw-vrijstelling op het beheer van een groot deel van het pensioen. We hebben nog wel vragen over de uitvoerbaarheid van de voorgestelde wetgeving. Bijvoorbeeld over de beperking waarbij in geval van een vaste uitkering in de uitkeringsfase niet langer een btw-vrijstelling mogelijk is. De vrijstelling waarin de btw-wetgeving voorziet bestaat uit twee elementen. Ten eerste moet sprake zijn van een collectief bijeengebracht vermogen. Daarnaast is noodzakelijk dat sprake is van beheer. Onze reflecties zien op beide elementen.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden Robert van der Jagt (voorzitter), Arco Bobeldijk, Sebastiaan de Buck, Wiebe Dijkstra, Jeroen Elink Schuurman, Michael van Gijlswijk, Eddo Hageman, Edwin Heithuis, Martijn Jonkers, Reinout Kok, Netty van Kreveld, Corina van Lindonk, Madeleine Merkx, Jan Nieuwenhuizen, Cor Overduin, Pim Peters, Michel Ruijschop, Jeroen van Strien, Max Velthoven, Edwin Visser, Luc van der Voort, Pjotr Anthoni (secretaris wetgeving) en Ruben van der Wilt (secretaris wetsuitvoering) en met medewerking van leden van de sectie Pensioenen: Gerard Staats, Bastiaan Starink en Natasja Winter en de sectie Omzetbelasting: Gert-Jan van Norden.