U bent hier

Fiscale Verzamelwet 2023: Belastingrente - nog enkele vragen en suggesties

29 juni 2022

De NOB waardeert de genomen initiatieven in de Fiscale Verzamelwet 2023, vraagt om toelichting op verschillende onderdelen en deelt graag nog een aantal suggesties voor reparatie die ook in dit wetsvoorstel zouden passen. 

Dat er meer ruimte en aandacht is voor maatwerk in de belastingrente is een positieve ontwikkeling. Op verschillende onderdelen, waaronder specifiek het maatwerk stellen we enkele vragen. Ook vragen we om nadere toelichting en verduidelijking van verschillende aspecten. Daarbij verzoeken we de concept ministeriële regeling gedurende het wetgevingsproces te publiceren en doen we enkele aanvullende suggesties van situaties die zich ook lenen voor maatwerk. We zien in bredere zin nog ruimte voor verbetering van de rechtsbescherming bij de invordering van belastingen.  

Naast de belastingrente maatregelen, vragen we om een toelichting op de keuzes gemaakt bij de gewijzigde invulling van het begrip ‘geldlening’ in de dividendbelasting en de codificatie van de jurisprudentie over de verliesvaststellingsbeschikking. Er bestaat onduidelijkheid over het (effectieve moment van) afschaffen van de betalingskorting in de vpb. We vragen te verduidelijken in welke situaties de betalingskorting niet langer van toepassing is. 

Ten slotte maken we graag van de gelegenheid gebruik opnieuw een aantal aanvullende suggesties voor reparatie mee te geven wat betreft: de kwalificerende buitenlandse belastingplicht, het WKR-eindheffingstarief en de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting. 

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden Robert van der Jagt (voorzitter), Arco Bobeldijk, Matthijs Broekhuizen, Sebastiaan de Buck, Wiebe Dijkstra, Jeroen Elink Schuurman, Michael van Gijlswijk, Eddo Hageman, Edwin Heithuis, Martijn Jonkers, Reinout Kok, Netty van Kreveld, Corina van Lindonk, Madeleine Merkx, Jan Nieuwenhuizen, Cor Overduin, Pim Peters, Michel Ruijschop, Jeroen van Strien, Max Velthoven, Edwin Visser, Luc van der Voort, David van Wordragen, Pjotr Anthoni (secretaris wetgeving) en Ruben van der Wilt (secretaris wetsuitvoering) en met medewerking van NOB-leden van de sectie Formeel Belastingrecht: Roxana Bos-Schepers, Anneke Haasnoot, Wendy Nent en Tom Noë.