U bent hier

Formeel Belastingrecht

01 januari 2014

Doelgroep
De cursus vormt een onderdeel van het keuzeprogramma en is geschikt voor alle aspirant-leden van de NOB.

Docenten
prof. mr. G.J.M.E. de Bont (advocaat-belastingkundige bij De Bont advocaten en tevens hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam), dr. N.H.A. Gorissen (Universiteit Maastricht), mr. M. Hendriks (FT-advocaten), ), prof. dr. mr. M.B.A. van Hout (Universiteit van Tilburg), mr. J.B.M.H. Bisschoff-Moonen (Maastricht University) en mr. dr. P. van der Wal (raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, Eerste meervoudige belastingkamer)

Cursusdoel, opzet
Het formele belastingrecht speelt een steeds belangrijker rol in het belastingrecht. Elke fiscalist heeft zich thans niet alleen rekenschap te geven van de Algemene wet inzake rijksbelasting (AWR), maar ook van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Staan bij de AWR vooral de bevoegdheden van de fiscus centraal, bij de Awb valt het accent juist meer op de rechtsbescherming van de burger. Voor de praktijk is een goede kennis van het formele belastingrecht onontbeerlijk. In deze cursus zal o.a. aandacht worden besteed aan de betekenis van de Awb voor de rechtspositie van de burger. Verder komen op de eerste dag aan de orde: de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de regeling van de bestuurlijke boeten in de Awb en de AWR.
Op de tweede dag staan de heffingssystematiek en de bewijslastverdeling in fiscale zaken centraal. In het onderdeel heffingssystematiek wordt onder meer aandacht besteedt aan de formalisering van de materiele belastingschuld in al haar facetten, de verhouding van het heffingsproces ten opzichte van het invorderingsproces, zomede aan de vaststellingsovereenkomst in belastingzaken. Bij het tweede onderdeel wordt niet alleen ingegaan op de bewijslastverdeling, maar komen ook de steeds meer uitdijende inlichtingenverplichtingen aan bod.
 

Het programma luidt als volgt:
Dag 1:
ochtend: Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de verhouding tussen Awb en AWR
middag:  Fiscale Boeten (incl. FIOD en 4e tranche Awb)

Dag 2:
ochtend: Bewijslastverdeling ((omkering) bewijslast, inlichtingenverplichtingen)
middag:  Heffingssystematiek

Werkwijze
De materie wordt per onderdeel door de docenten in werkcolleges behandeld. Cursisten krijgen per onderdeel (per docent) een voorbereidingsopdracht, die gemaakt wordt aan de hand van de voor de cursus aanbevolen literatuur.

Praktische gegevens
Tijdsbeslag: 2 dagen (niet aansluitend, 4 dagdelen)
Werktijden: 09.30 uur tot 17.00 uur
Kosten: € 465,00 incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers: maximaal 30 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.