DilemmApp

De DilemmApp is bedoeld om de discussie over integriteit – een kernwaarde van de NOB – op een eigentijdse, leerzame maar ook luchtige manier te stimuleren.Doel van de app

Met deze app wil de NOB haar leden meer bewust maken van dilemma’s die zich in de praktijk kunnen voordoen en het gesprek over dilemma’s tussen leden bevorderen.

Wat is een dilemma

Een dilemma is een lastige situatie waarbij een afweging gemaakt moet worden tussen tegenstrijdige belangen, zoals persoonlijke belang versus organisatiebelang versus maatschappelijk belang.

Wat is een dilemma

Een antwoord is meestal niet ‘goed’ of ‘fout’. Het gaat immers om de belangenafweging: het persoonlijk belang, organisatiebelang en maatschappelijk belang. In hoeverre u bij het maken van uw keuzes tegemoet komt aan deze drie belangen ziet u na het beantwoorden van ten minste tien dilemma’s. Dan verschijnt op de homepage van de app een beschrijving van uw persoonlijk profiel. Bent u bijvoorbeeld een ‘politicus’ of juist meer een ‘belangenbehartiger’? 

Breed initiatief

Deze app is een gezamenlijk initiatief van de NOB, NOvA, KNB en NBA, maar iedere beroepsgroep krijgt eigen dilemma’s aangeboden.


Wat vinden leden van het gebruik van de DilemmApp?

DilemmApp

Hoe werkt de DilemmApp

Het laatste nieuws

Hoe los ik dit nu weer op?

Bemoeizucht

Klantenjager