U bent hier

Inkomstenbelasting - Aanmerkelijk belang/ Terbeschikkingstellingsregeling

01 januari 2014

Doelgroep
De cursus vormt een onderdeel van het keuzeprogramma en is bedoeld voor aspirant-leden die zich  bezig houden met de inkomstenbelasting.

Docenten
Terbeschikkingstellingsregeling:  Michel Ruijschop (BDO, tevens werkzaam bij de afdeling Belastingrecht van de Universiteit Leiden)
Aanmerkelijk belang:   Edwin Heithuis (Hoogleraar Universiteit van Amsterdam en verbonden aan BDO Belastingadviseurs) 

Cursusdoel
De cursus is gericht op verbreding en verdieping van de vaktechnische kennis van de cursist in directe samenhang met de praktijk.

Cursusinhoud
Terbeschikkingstellingsregeling
Tijdens deze cursus komen onder meer de navolgende onderwerpen aan de orde:
• Aanvang en einde van de terbeschikkingstellingsregeling
• De invloed van het huwelijksvermogensrecht en ‘vergoedingsvorderingen’
• Onzakelijke leningen
• Borgstelling en regresvordering
• Samenwerkingsverbanden

Aanmerkelijk belang
Tijdens deze cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
• Aanmerkelijkbelangdefinitie, meetrek- en fictief ab;
• Reguliere voordelen en vervreemdingsvoordelen;
• Schenken en erven (op hoofdlijnen);
• Doorschuifregelingen (op hoofdlijnen);
• Internationale aspecten van aanmerkelijk belang; conserverende aanslag.


Werkwijze
De lesvorm kenmerkt zich door een grote mate van zelfwerkzaamheid: niet alleen door middel van het vooraf maken van een opdracht aan de hand van opgegeven literatuur, maar ook tijdens de cursusdag wordt van de deelnemer een actieve inbreng verwacht. De capitabehandeling kenmerkt zich door een mixture van theorie en praktijk.

Praktische gegevens
Tijdsbeslag:  1 dag (2 dagdelen)
Werktijden: 10.00 uur tot 17.15 uur
Kosten: € 260,00 per dag incl. lunch (excl. btw)  
Deelnemers: minimaal 10 personen en maximaal 25 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.