U bent hier

Internationaal Belastingrecht

01 januari 2014

Doelgroep
De cursus vormt een onderdeel van het keuzeprogramma en is bedoeld voor aspirant-leden van de NOB die niet voornamelijk werkzaam zijn in de internationale adviespraktijk. De cursus is niet bedoeld voor aspirant-leden die voornamelijk werkzaam zijn in de indirecte belastingen. Voor specialisten wordt een aparte cursus aangeboden.

Docenten
mr. drs. M. Beudeker (Loyens & Loeff), dr. M. van Dun (docent aan de Universiteit van Amsterdam), prof. dr. D.M. Weber (hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en werkzaam als belastingadviseur bij Loyens & Loeff) en prof. dr. mr. M.F. de Wilde (Loyens & Loeff en hoogleraar bij de Erasmus Universiteit Rotterdam)

Cursusdoel, opzet
De cursus beoogt de kennis van het internationale en Europese belastingrecht te verdiepen. Het gaat daarbij om vraagstukken als de toepassing van belastingverdragen, winstallocatie, de voorkoming van dubbele belasting, verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie (met uitzondering van de rechtspraak inzake omzetbelasting). De cursus is verdeeld in vier blokken en elk blok wordt door één docent verzorgd. Onderwerpen die worden behandeld zijn:

  • werking en toepassing van belastingverdragen (mr. drs. M. Beudeker);
  • fiscale aspecten van grensoverschrijdende arbeid (prof. dr. mr. M.F. de Wilde);
  • Europees direct belastingrecht en de EU-Verdragsvrijheden (prof. dr. D.M. Weber);
  • Voorkomingstechnieken: vrijstellings- en verrekeningsmethode (dr. M. van Dun)

Werkwijze
De cursisten krijgen voorbereidingsopdrachten, die aan de hand van de voor de cursus aanbevolen literatuur gemaakt worden.

Praktische gegevens
Tijdsbeslag: 2 dagen (niet aansluitend, 4 dagdelen)
Werktijden: 09.30 uur tot 17.00 uur
Kosten: € 465,00  incl. lunches (excl. btw)
Deelnemers: maximaal 30 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.