U bent hier

Internetconsultatie btw-wijzigingen voor betalingsdienstaanbieders levert nog veel vragen op

20 januari 2022

Wijziging van Europese regelgeving heeft tot gevolg dat betalingsdienstaanbieders verplicht worden om onder voorwaarden alle betaaldata van grensoverschrijdende betalingen te delen met de Belastingdienst. Het voorstel dat ter consultatie ligt implementeert deze wijzingen in de Nederlandse wetgeving en leidt tot wijzigingen in de Wet op de omzetbelasting 1968 voor wat betreft de rapportageverplichtingen voor betalingsdienstaanbieders. 

 

De NOB maakt graag gebruik van de mogelijkheid het voorstel van een reactie te voorzien. Wij hebben verschillende vragen over de reikwijdte van bepaalde onderdelen, verduidelijking van gebruikte definities en invulling van formuleringen in diverse bepalingen. 

 

We doen daarnaast onder andere een oproep om: 

 

  • Het verschil in interpretatie van de definitie van ‘betaling’ in de PSD2 richtlijn en de Wet op de omzetbelasting 1968 expliciet op te nemen in de memorie van toelichting 

  • Marktpartijen tijdig, duidelijke instructies te geven over de wijze waarop en het format waarin gegevens moeten worden gerapporteerd 

  • Het elektronische standaardformulier op korte termijn beschikbaar te hebben voor een zorgvuldige implementatie in de praktijk.

 

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, drs. S.P. de Buck, mr. W.E.J. Dijkstra, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, E.P. Hageman LLM, prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis, drs. J.M. Jonkers, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, mw. dr. mr. N.M.A. van Kreveld, mw. dr. C.L. van Lindonk, prof. dr. mr. M.M.W.D. Merkx, dr. J.H.M. Nieuwenhuizen, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, dr. J. van Strien, mr. M.J. Velthoven, mr. E.A. Visser, mr. L. van der Voort, R. van der Wilt LLM (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving), de NOB-leden Lex Neijtzell de Wilde, Gert-Jan van Norden en Pascal Schrijver van de Sectie Omzetbelasting en met medewerking van de NOB-leden: Bas Breimer, Koert Bruins, Simon Cornielje en Jochum Zutt.