U bent hier

Keuzes btw-nultarief zonnepanelen begrijpelijk vanwege uitvoerbaarheid invoering 

24 mei 2022

De NOB steunt het voornemen een btw-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen te introduceren zoals in deze internetconsultatie wordt voorgesteld. Wij verwachten dat hiermee inderdaad een aanzienlijke reductie van administratieve lasten voor zowel de Belastingdienst als particulieren wordt gerealiseerd bij levering van zonnepanelen aan de betreffende particulieren. 

 

We zijn verheugd met de voortvarendheid waarmee de introductie van het btw-nultarief wordt voorzien en hebben er begrip voor dat daarom op de korte termijn gekozen is voor een nadere afbakening van de toepassing van het btw-nultarief om de invoering uitvoerbaar te maken. We vragen deze afbakening bij de aangekondigde ex-durante evaluatie opnieuw tegen het licht te houden wat betreft:
 

 • De afbakening bij combiproducten 

 • De afbakening tot woningen 

Daarnaast vragen we onder andere aandacht voor:
 

 • De verschuiving van risico's en administratieve lasten naar de ondernemer 

 • De levering van zonnepanelen aan woningcorporaties 

 • De interpretatie en/of reikwijdte van verschillende begrippen: ​

  • De levering en/of installatie als onderdeel van meeromvattende prestatie 

  • De tarieftoepassing in de keten 

  • De installatie bij aanpassingen aan de meterkast 

  • De levering wanneer zich in een pand zowel een woning en bedrijfsruimte bevinden 

Wat betreft het begrip ‘op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen’ lijkt de Memorie van Toelichting een aanvullend vereiste te introduceren voor toepassing van het btw-nultarief: de zonnepanelen moeten worden ingezet ‘ten behoeve van de energievoorziening van die woning’. Om rechtsonzekerheid te voorkomen geven we in overweging dit aanvullende vereiste uit de Memorie van Toelichting weg te laten of indien wenselijk, dit expliciet op te nemen in de wettekst. 

  

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden Robert van der Jagt (voorzitter), Arco Bobeldijk, Sebastiaan de Buck, Wiebe Dijkstra, Jeroen Elink Schuurman, Michael van Gijlswijk, Eddo Hageman, Edwin Heithuis, Martijn Jonkers, Reinout Kok, Netty van Kreveld, Corina van Lindonk, Madeleine Merkx, Jan Nieuwenhuizen, Cor Overduin, Pim Peters, Michel Ruijschop, Jeroen van Strien, Max Velthoven, Edwin Visser, Luc van der Voort, Pjotr Anthoni (secretaris wetgeving) en Ruben van der Wilt (secretaris wetsuitvoering) en met medewerking van de NOB-leden Werner Gelderblom, Lex Neijtzell de Wilde, Joost Pammler en  Sebastiaan Timmermans.