Kosten en annulering

De SOB verstuurt twee keer per jaar per aspirant-lid

  1. een collegegeldnota à € 325,- (excl. btw). Het collegegeld dient als dekking van de vaste kosten van het SOB-bureau.
  2. een cursusgeldnota. We factureren niet per cursus. De cursusgeldnota’s dienen ter compensatie van de locatie-, docent- en overige kosten.

Hoogte cursusgeld 1
De hoogte van het cursusgeld is gebaseerd op het aantal dagdelen dat een aspirant-lid bij de SOB volgt:

  • 40 dagdelen:              € 700,- per half jaar (gemiddelde duur opleiding: 3 jaar)
  • 29-39 dagdelen:        € 600,- per half jaar (gemiddelde duur opleiding: 3 jaar)
  • 28 dagdelen:              € 500,- per half jaar (gemiddelde duur opleiding: 3 jaar)
  • 19 dagdelen:              € 350,- per half jaar (gemiddelde duur opleiding: 3 jaar)
  • 23 dagdelen:              € 700,- per half jaar (gemiddelde duur opleiding: 2 jaar)
  • 12 dagdelen:              € 700,- per half jaar (gemiddelde duur opleiding: 1 jaar)

Meer dagdelen volgen dan gepland
Aspirant-leden die vrijwillig meer dagdelen bij de SOB willen volgen dan de 40 dagdelen die nodig zijn om de beroepsopleiding te kunnen voltooien, ontvangen voor de extra cursussen een aparte cursusgeldnota.

Annuleringen / niet aanwezig / afwijzingen
Annuleringskosten komen voor rekening van de cursist die annuleert. Ze worden niet afgewenteld op het collectief (zie onderstaande annuleringsbeleid) Dat geldt ook voor de doorbelasting van de cursusprijs aan cursisten die niet aanwezig zijn op de cursus (no-show) of die voor een cursus worden afgewezen omdat ze hun opdracht niet op tijd hebben ingeleverd of de opdracht onvoldoende hebben gemaakt.

Annuleringsbeleid
Het annuleringsbeleid luidt als volgt:

Annulering is uitsluitend per e-mail mogelijk. Tot 8 weken voor de eerste cursusdag kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 4 en 8 weken voor de eerste cursusdag wordt 50% van de kosten van de cursus in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Indien uw plaats kan worden ingevuld met iemand van de reservelijst brengen wij uitsluitend € 50,- administratiekosten in rekening. Mocht invulling van de plaats met iemand die op de reservelijst staat niet mogelijk zijn, dan kan het aspirant-lid zelf iemand aandragen voor plaatsvervanging. Deze vervanger moet kwalificeren voor de betreffende cursus.

 

 

[1] De bedragen zijn exclusief btw