Kosten en annulering

Kosten

top

In drie jaar (met een uitloopmogelijkheid naar vier jaar) wordt een programma van in totaal veertig dagdelen gevolgd. De kosten bedragen gemiddeld € 1.850,- per jaar. Dit bedrag kan lager zijn voor aspirant-leden die interne kantoorcursussen inbrengen. Het exacte bedrag is mede afhankelijk van het gekozen pakket. Naast het cursusgeld zijn de deelnemers jaarlijks een bijdrage van € 275,- collegegeld verschuldigd. Dit dient als dekking van de kosten van het SOB-bureau.

Wie zich na 1 juli inschrijft als aspirant-lid is voor het resterende deel van het jaar de helft van het collegegeld verschuldigd.

Alle bedragen zijn exclusief 21% btw.

Annulering

top

Beleid kosteloos annuleren verlengd

Het bestuur heeft besloten dat cursisten cursussen die in oktober, november en december 2020 plaatsvinden kosteloos kunnen annuleren. Hierdoor kan men, als dat nodig blijkt, een cursus die in de periode tot en met december plaatsvindt, nog tot op de dag zelf kosteloos annuleren (deadline is het aanvangstijdstip van de cursus). De SOB benadrukt dat het belangrijk is dat een cursist de annulering zo snel mogelijk doorgeeft. Het SOB-bureau kan dan nog op zoek naar een plaatsvervanger of een arrangement tijdig annuleren bij de locatie zodat de kosten zoveel mogelijk beperkt worden. Komen er te veel annuleringen, dan behoudt de SOB het recht voor de cursus te annuleren. Belangrijk hierbij te vermelden dat voor online cursussen het reguliere annuleringsbeleid geldt.

Er worden wel kosten in rekening gebracht als een cursist:

  • zonder bericht niet aanwezig is op een bijeenkomst
  • de voorbereidingsopdracht niet op tijd is ingeleverd
  • een cursus, die na december 2020 plaatsvindt, geannuleerd wordt (het reguliere annuleringsbeleid wordt dan gevolgd)

Annulering is uitsluitend per e-mail (sob@nob.net) mogelijk.

Regulier annuleringsbeleid

Annulering is uitsluitend per e-mail mogelijk. Tot 8 weken voor de eerste cursusdag kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 4 en 8 weken voor de eerste cursusdag wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval is wel € 50 administratiekosten verschuldigd.

De gewone annuleringsregeling is niet van toepassing als tussen het bericht van plaatsing en de cursusdatum een korte tijd verloopt – zoals bij de Algemene Introductie. Dit wordt expliciet in de uitnodigingsbrief vermeld. Voor de goede orde: ook bij ziekte worden annuleringskosten in rekening gebracht. Het SOB-bestuur vindt het onjuist die kosten op het collectief af te wentelen.