Contributie

Contributie

Uw NOB-lidmaatschap is persoonlijk. U bent zelf verantwoordelijkheid voor de betaling van uw contributie. Als uw werkgever bereid is om uw contributie te betalen gedurende uw dienstverband, kunnen we de factuur direct naar hen sturen. Dit geldt ook voor collegegeld en cursuskosten. Maar wanneer uw werkgever niet betaalt, bent u nog steeds persoonlijk aansprakelijk. Als u uw lidmaatschap op enig moment gedurende het jaar beëindigt, blijft de contributie voor het volledige jaar verschuldigd.

Het jaarlijkse lidmaatschapsgeld is verschuldigd wanneer een lid op 1 januari van dat betreffende jaar als (aspirant-)lid is ingeschreven.  Leden die op of na 1 juli van het betreffende jaar worden toegelaten betalen de helft van de contributie. 

Vanaf 1 januari 2024 luiden de contributiebedragen voor een geheel jaar als volgt:  

Aspirant-leden225,-
Gewone leden420,-
Bedrijfsfiscalisten420,-
Buitengewone leden 55,-
Extra contributie JOB-leden 25,-

De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Kantoren die facturen op een centraal punt willen ontvangen

Met een aantal kantoren is de afspraak gemaakt dat zij alle facturen centraal ontvangen. Leden die werkzaam zijn bij één van deze kantoren, kunnen voor vragen over de betaling van contributie-, collegegeld- en cursusnota’s contact opnemen met de centrale administratie van hun kantoor.

Bent u werkzaam op de financiële administratie en wilt u dat de nota’s van alle leden, die bij uw kantoor werken, naar een centraal e-mailadres gestuurd worden, neem dan contact op met onze financiële administratie (020-5141880, fa@nob.net)