U bent hier

Loonheffingen – de dienstbetrekking / het loonbegrip

01 januari 2014

Doelgroep
De cursus vormt een onderdeel van het keuzeprogramma en is bedoeld voor aspirant-leden die zich niet gespecialiseerd hebben in de loonheffingen. Voor specialisten wordt een afzonderlijke cursus aangeboden.

Docenten
Ton Mertens (docent Universiteit van Amsterdam en zelfstandig belastingadviseur) en Frank Werger (BDO)

Cursusdoel, opzet
Het doel van de cursus is de deelnemer inzicht te geven in de belangrijkste en meest actuele leerstukken van de loonheffingen. Daarbij zal niet alleen de loonbelasting aan de orde komen, maar ook de premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet. In deze cursus wordt ook aandacht besteed wie voor de loonheffingen naast de inhoudingsplichtige aansprakelijk gehouden kunnen worden.

De cursus wordt aan de hand van twee centrale thema’s gegeven:
1.  de dienstbetrekking (Frank Werger)
 - relatie met civielrechtelijke arbeidsrelaties
 - echte dienstbetrekking
 - fictieve dienstbetrekkingen
 - inhoudingsplichtigen
 - grensoverschrijdende aspecten

2. het loonbegrip (Ton Mertens)
 - grenzen van het loonbegrip
 - werkkostenregeling
 - aandelengerelateerde beloningsvormen
 - (pseudo)eindheffingsloon

Werkwijze
Elk blok wordt door één docent verzorgd. Hierbij wordt de stof diepgravend en aan de hand van vooraf uit te werken praktijkcasus behandeld.

Praktische gegevens

Tijdsbeslag:                 1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:                  10.00 tot 17.15 uur
Kosten:                           € 260,00 incl. lunch (excl. btw)
Deelnemers:                 maximaal 30 personen

Inschrijven voor deze cursus is mogelijk via uw Persoonlijke Pagina. Dit kan alleen als de cursus onderdeel uitmaakt van uw traject.