Huisarts voor belastingzaken  

Hij voelt zich soms net een huisarts: directeur-grootaandeelhouders komen ook met niet-fiscale vragen bij hem. En ook al is de belastingwetgeving voor dga’s complex, zelf zijn ze aardig op de hoogte én geïnteresseerd, constateert belastingadviseur Jorrit van der Krieke.  

Bijna twintig jaar zit hij nu in het vak. Allerlei soorten en maten dga’s heeft hij als klant. De eigengereide. De meedenker. De een heeft blind vertrouwen in zijn belastingadvies, de ander wil van de hoed en de rand weten en tot in detail in de advisering worden meegenomen. Sinds enkele jaren is Van der Krieke partner bij TEKZ Belastingadviseurs, een belastingadvieskantoor uit Alkmaar met zestien fiscalisten, nagenoeg allen afkomstig van de “Big Four”. Specialisten op het terrein van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, en meer. En generalisten – dat zijn bij uitstek de adviseurs die dga’s bijstaan.  

Persoonlijk 

Wat maakt dit werk zo prettig? ‘De persoonlijke relatie’, zegt Van der Krieke vol overtuiging. Zijn klantenkring heeft hij met name opgebouwd uit zijn eigen netwerk. ‘Hiervoor zat ik bij Deloitte. Daar is het klantcontact anders, het loopt veelal via je manager. Nu heb ik veel klanten uit mijn vrienden- en kennissenkring of die daaruit voortkomen. Veel van hen komen rondom Leiden vandaan, waar ik heb gestudeerd – terwijl ons kantoor in Alkmaar is. Dat maakt overigens qua advisering niet uit en qua contact ook niet. Je ontmoet elkaar geregeld en het kan daarnaast ook prima online.’ Een Alkmaars kantoor heeft niet alleen klanten in Alkmaar en omgeving – volgens Van der Krieke wordt de ‘lokale worteling’ weleens overschat. De clientèle is verspreid van Texel tot Terneuzen, “heel westelijk Nederland”. We sponsoren lokale activiteiten, maar ook die verder weg liggen.’  

Jorrit van der Krieke (44)  

  • 2004 Fiscaal recht, Universiteit Leiden  
  • 2004 – 2009 Junior manager, Deloitte  
  • 2009 – heden Belastingadviseur / tax lawyer, TEKZ Belastingadviseurs  
  • 2019 – heden Partner, TEKZ Belastingadviseurs 

Spanningsveld

Het persoonlijke kan ver gaan, zoals op elkaars verjaardagen komen. ‘Een klant van ons kantoor, waarmee ik ruim tien jaar geleden een adviseursrelatie kreeg, is inmiddels een goede vriend geworden. In de dga-praktijk kunnen vrienden klanten worden en klanten weer vrienden.’ Van der Krieke realiseert zich terdege dat hij als fiscaal adviseur onafhankelijk moet blijven. ‘In die zin bevinden persoonlijke relaties en zakelijke contacten zich in een spanningsveld. Daar heb je wel een grote verantwoordelijkheid voor, ook vanuit de reglementen van de NOB, zoals onder andere opgenomen in de Code of Conduct.’  

Complexer en omvangrijker

In de afgelopen jaren is de dga-regelgeving en -praktijk ‘complexer en omvangrijker’ geworden, constateert Van der Krieke. ‘Den Haag wil steeds meer regelen, wat niet altijd even gunstig is voor de dga. Voor hen wordt het fiscaal gezien minder flexibel. Sommigen van hen voelen die wetgeving als “dga’tje pesten”. Ik begrijp dat gevoel: er is vaak overkill in fiscale regelingen te onderkennen en ze zijn niet altijd even effectief. Adviseurs zijn er dan ook veel meer tijd aan kwijt om de klanten daarin te begeleiden en te adviseren. Klanten begrijpen dat gelukkig. Je hoort weleens dat er een discrepantie bestaat tussen het beeld dat de dga heeft van de werkzaamheden van zijn adviseur en de daadwerkelijke werkzaamheden. Over je inzet en je uren moet je dan goed communiceren. Tijdens het adviesproces en in je declaratie moet je goed toelichten welke medewerker precies wat heeft gedaan. Dan heb je eigenlijk nooit gedoe.’   

Generalist

Belastingadviseurs die dga’s bijstaan moeten deskundig zijn op een breed fiscaal terrein – ‘en meer’, zegt Van der Krieke. ‘Als generalist heb je een rol die vergelijkbaar is met de huisarts. Je houdt alles bij wat relevant is voor je klant. Daar hoort ook bij dat je bepaalde zaken uitzet bij specialisten binnen je kantoor of bij deskundigen in ons fiscale netwerk daarbuiten. Maar je bent ook aanspreekpunt voor niet-fiscale zaken van de dga. Zo roept een echtscheiding allerlei juridische en fiscale kwesties op. De dga kan je bijvoorbeeld vragen: ‘Ken je nog een goede echtscheidingsadvocaat?’ Je krijgt alles op je bordje. Dga’s weten ook: je hebt als belastingadviseur een groot netwerk, elke vraag wordt wel opgepakt en vindt de weg naar de juiste persoon; binnen ons kantoor of binnen ons netwerk.’  

Juist omdat de dga’s zo betrokken zijn, lopen adviesgesprekken altijd soepel, efficiënt en effectief

Op de hoogte

Maar wat Van der Krieke vooral leuk vindt, is dat de fiscale kennis van dga’s ‘best goed’ is. ‘Ze zijn op de hoogte. Discussies in de krant over bijvoorbeeld box 3 houden ze goed bij, en ze vragen mij er ook naar. Juist omdat de dga’s zo betrokken zijn, lopen adviesgesprekken altijd soepel, efficiënt en effectief. Ook wat niet hun dagelijkse kost is, wordt snel begrepen. Dat verbaast me weleens, zeker omdat het ook heel technisch kan worden. Ze kunnen echt snel informatie verwerken en daaraan conclusies verbinden. Ik vind dergelijke klanten interessanter dan de dga die alles maar aan jou overlaat. Vanuit je verantwoordelijkheid als adviseur moet je ook vaststellen dat hij of zij het heeft begrepen. Je adviseert, maar de beslissingen die daaruit voortvloeien nemen de dga’s uiteindelijk zelf. Gelukkig constateer ik dat de klant mijn advies eigenlijk altijd goed begrijpt.’   

Gerelateerd