Leren samenwerken door samen te werken 

De Fiscale Conferentie Tax Talents is voor junioren een prima gelegenheid om te leren hoe ‘de ander’ werkt en hoe onderling begrip voor elkaar standpunten kan worden gekweekt. Twee jonge fiscalisten vertellen over hun ervaringen. 

Een ‘goed gevoel’ hebben ze overgehouden aan hun deelname aan de Fiscale Conferentie Tax Talents. ‘Heel informatief’, zegt Ekram Lakchouch (Belastingdienst) en ‘heel inspirerend’. ‘Je kreeg verschillende inzichten mee van experts uit de rechterlijke, wetgevende en uitvoerende macht, en uit de adviespraktijk. De conferentie bood ook de gelegenheid om te netwerken en om ervaringen met elkaar uit te wisselen.’ 

Fiscale Conferentie 

Sinds 1994 organiseert de Stichting Opleiding Belastingadviseurs (SOB) samen met de Belastingdienst twee keer per jaar een tweedaagse Fiscale Conferentie over een specifiek thema. Het doel is verdieping van de fiscale techniek en uitwisseling van kennis en ervaring. Ook wordt twee keer per jaar een tweedaagse Fiscale Conferentie Tax Talents voor jonge getalenteerde adviseurs en inspecteurs georganiseerd. Als doelstellingen voor de conferenties kunnen worden genoemd: uitwisseling van kennis en ervaring tussen belastingdienst en adviespraktijk en ‘netwerken’.  Aan beide conferenties doen steeds twintig fiscalisten mee: tien NOB-leden en tien medewerkers van de Belastingdienst of het ministerie van Financiën. Van elke conferentie verschijnt een verslag dat in het Weekblad Fiscaal Recht wordt gepubliceerd.

Ook Iris Feijen (EY) kijkt er met plezier op terug. ‘Het was heel interessant om in contact te komen met mensen van andere belastingadvieskantoren, de Belastingdienst en het ministerie van Financiën. Een unieke kans om gelijkgestemden te ontmoeten buiten je eigen kantoor.’ En ook inhoudelijk was het een geslaagde bijeenkomst, zeggen beiden. Zo werden thema’s besproken die soms verder gaan dan de dagelijkse praktijk, zoals AI. 

Verder hebben ze vooral over elkaars werk geleerd. Feijen: ‘Ik ben onder de indruk hoe groot en goed georganiseerd de Belastingdienst is. Zelf werk ik vooral met grote klanten, en dan heb je bij de Belastingdienst doorgaans contact met één persoon, de klantcoördinator. Op de conferentie zag ik pas goed dat achter één dossier nog zoveel andere rollen binnen de Belastingdienst werkzaam zijn.’ Lakchouch was vooral onder de indruk van de invloed van de kennisgroep standpunten van de Belastingdienst op het dagelijkse werk van belastingadviseurs. ‘Als inspecteurs zijn wij natuurlijk gebonden aan de kennisgroep standpunten, belastingadviseurs in principe niet. Dat kan dan leiden tot escalatie en een gang naar de rechter, of het kan dit juist voorkomen. Het was interessant te zien hoe de adviespraktijk daartegen aankijkt.’ 

Meer begrip 

Klachten en grieven over elkaars wereld hebben Feijen en Lakchouch niet. ‘Mijn contacten met belastingadviseurs verlopen gewoon prima’, zegt Lakchouch. ‘De samenwerking verloopt goed. Soms kan de communicatie aan beide kanten efficiënter, bijvoorbeeld door al in een vroeg stadium contact op te nemen over lopende zaken.’ 

Ook Feijen zegt geen ‘negatieve ervaringen’ met de Belastingdienst te hebben. ‘Door de Fiscale Conferentie heb ik nog meer begrip gekregen voor het werk van de Belastingdienst. Het is waardevol als een inspecteur en een adviseur elkaar op de hoogte houden. Sinds ik op de conferentie ben geweest, heb ik vaker dan voorheen contact gezocht met een inspecteur over een lopend dossier en zie ik de meerwaarde hiervan in. Al is het maar om een update te geven over iets dat verstuurd gaat worden, dus dat hoeft bijvoorbeeld geen inhoudelijke afstemming te zijn.’ Want juiste communicatie is zeker niet ondergeschikt aan de inhoud, vindt Feijen. ‘Je kunt het wel oneens zijn over de inhoud, hoe een wetsartikel moet worden uitgelegd, maar dat staat los van de relatie die je met de inspecteur hebt. De regels zijn al ingewikkeld genoeg, het is dan belangrijk dat je op een fijne manier kunt overleggen. Ook dat heb ik ingezien door de conferentie.’ Lakchouch beaamt dat: een goede samenwerking is van groot belang. Zij heeft echter nog niet de kans gehad anders om te gaan met de adviespraktijk, omdat zij direct na de conferentie is gedetacheerd bij de Europese Commissie. 

Ekram: Soms kan de communicatie aan beide kanten efficiënter, bijvoorbeeld door al in een vroeg stadium contact op te nemen over lopende zaken

Samenwerking 

Wel kunnen ‘samenwerkingshandvatten’ worden geleerd bij gezamenlijke werkgroepen, overlegplatforms en speciale projecten die zijn gericht op complexe belastingzaken, maar die heeft Lakchouch in haar jonge carrière nog niet vaak meegemaakt. Wel heeft zij de cursus ‘procederen en verweren’ gevolgd, met collega’s van de Belastingdienst en met belastingadviseurs. ‘Een interessante samenwerking. Normaal volg je dergelijke cursussen apart, deze keer was dat gezamenlijk. Daar leer je meer van.’ Herkenbaar, vindt Feijen: ‘Vanuit de Beroepsopleiding Belastingadviseurs krijg je cursussen met collega’s van andere kantoren, maar eigenlijk niet met mensen van de Belastingdienst. Dat zou wel energetisch zijn, zeker voor de junioren.’ Zij merkt op dat er ruimte is voor verbetering in het wederzijdse begrip tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige, wat de samenwerking ten goede zou komen. ‘Het is waardevol aan het begin van je loopbaan te realiseren dat de Belastingdienst een wat ander bewegingskader heeft. Ze zijn formeel meer gebonden aan regels, bijvoorbeeld besluiten en kennisgroepstandpunten. Belastingadviseurs zijn dat minder. Maar dat verschil voel ik sinds de conferentie beter aan, ook waarom een inspecteur om bepaalde gegevens vraagt.’ 

Iris: Er is ruimte voor verbetering in het wederzijdse begrip tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige. Dat zou de samenwerking ten goede komen

Persoonlijk contact 

Om de onderlinge communicatie goed in de vingers te krijgen, zegt Lakchouch, is het goed dat jongeren veel leren van degenen die al langer bij de Belastingdienst rondlopen. ‘Die hebben meer inzicht en expertise dan de junioren. Maar of er echt een verschil zit in de visie op samenwerking, dat heb ik nog niet ervaren. Tijdens gesprekken met collega’s leg ik vooral de nadruk op de inhoud, maar bij de Belastingdienst gaat het naast inhoud ook om gedrag en houding. Er is absoluut oog en oor voor effectieve communicatie. Er worden ook cursussen gegeven om je soft skills te verbeteren.’ Als er maar persoonlijk contact over en weer is, zeggen beiden (er worden zowel bij de Belastingdienst als in de Beroepsopleiding Belastingadviseur ook cursussen gegeven om je soft skills te verbeteren). De technologie speelt daarbij een rol: overleg via Teams is toch net wat prettiger dan old school via de telefoon. 


 

Ekram Lakchouch (1996) 

  • 2021 Master fiscaal recht, Tilburg University 
  • 2023-heden Tax Talent Trainee, Belastingdienst en ministerie van Financiën 
  • 2024-heden Gedetacheerd bij de Europese Commissie 

Iris Feijen (1994) 

  • 2019 Master fiscale economie, Universiteit van Amsterdam 
  • 2023 Secondment International Tax (San Francisco, New York), EY 
  • 2020-heden (Senior) Consultant International Tax (Amsterdam), EY

Gerelateerd

Agree to disagree 

Verdieping

Denk aan de werkrelatie 

Verdieping