U bent hier

Mandatory Disclosure Rules (MDR) / DAC6

23 februari 2021

Doelgroep
De cursus vormt een onderdeel van het keuzeprogramma en is bedoeld voor alle aspirant-leden van de NOB met uitzondering van BTW- en douanespecialisten.

Cursusleider
Bestuur sectie MDR

Docenten
Carlijne Brinkers (Loyens & Loeff), Jasper Korving (Deloitte), Lieke Mutsaers-Trommelen (Meijburg & Co) en Hein Vermeulen (PwC).

Cursusinhoud
Vanaf 1 juli 2020 moeten intermediairs en/of relevante belastingplichtigen verplicht informatie uitwisselen over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. Met ingang van 1 januari 2021 worden daadwerkelijk meldingen gedaan bij de Belastingdienst en buitenlandse autoriteiten. Deze autoriteiten wisselen de informatie die bij hen is gemeld onderling uit.

De verplichting om melding te doen van bepaalde, kwalificerende, grensoverschrijdende constructies vloeit voort uit de Europese richtlijn inzake Mandatory Disclosure Rules (EU 2018/822, ook wel bekend als DAC6). DAC6 is in Nederland geïmplementeerd in de Wet op de internationale bijstandsverlening.

In de praktijk blijkt dat de reikwijdte van de nieuwe regels ruim is. Grensoverschrijdende constructies die één of meerdere van de gedefinieerde wezenskenmerken bevat(ten) moeten aan de lokale belastingautoriteiten worden gemeld. Het niet naleven van de rapporteringsverplichtingen kan leiden tot significante boetes.

In deze cursus worden de deelnemers vertrouwd gemaakt met deze meldingsplicht.

Werkwijze
Aan de hand van trends en ontwikkelingen geven de docenten u hun visie. Afwisselend zal theorie en casuïstiek behandeld worden.

Programma
In de cursus zal aandacht worden besteed aan:

  • Inleiding, context en diverse begrippen
  • Main Benefit Test
  • Wezenskenmerken A, B, C en E

Praktische gegevens
Tijdsbeslag:                  1 dag (2 dagdelen)
Werktijden:                   10.00 uur tot 17.15 uur
Kosten :                          € 260,- (excl. btw)
Deelnemers:                 maximaal 30 personen