U bent hier

Nader NOB-commentaar op het Pakket Belastingplan 2021

20 november 2020

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) heeft de behandeling van het Pakket Belastingplan 2021 in de Tweede Kamer met belangstelling gevolgd. Bij de behandeling van de wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan 2021 is een aantal – naar inzien van de Orde – relevante vragen uit eerdere commentaren van de Orde nog niet beantwoord. Daarnaast geeft de behandeling in de Tweede Kamer de Orde aanleiding tot het plaatsen van een aantal aanvullende opmerkingen en met betrekking tot de Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling, waarvan de parlementaire behandeling gelijkloopt met het pakket Belastingplan 2021, heeft de Orde eveneens nog een aanvullende vraag.

De nog openstaande vragen zijn integraal als bijlagen opgenomen bij het commentaar.

Aanvullende vragen

De aanvullende vragen gaan over een technisch mankement in artikel 15b lid 6 Wet Vpb, de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) en boetebepalingen, de zorgbonus, outplacement, een Rigide uitleg wet- en regelgeving werkkostenregeling, verliesverrekening, het amendement waarbij de woningwaardegrens van 400.000 euro is toegevoegd aan de startersvrijstelling (Wet differentiatie overdrachtsbelasting) en het onderscheid dat (voor de Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling) wordt gemaakt tussen een direct, passief en ter belegging gehouden onroerende zaak in een non-EU/EER-land en een indirect, via een non-EU/EER-vennootschap, ter belegging gehouden onroerende zaak.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, drs. S.P. de Buck, mr. W.E.J. Dijkstra, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, E.P. Hageman LLM, prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, drs. J.M. Jonkers, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, mw. dr. C.L. van Lindonk, prof. dr. mr. M.M.W.D. Merkx, dr. J.H.M. Nieuwenhuizen, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. M.J. Velthoven, mr. E.A. Visser, mr. L. van der Voort, R. van der Wilt LLM (secretaris wetsuitvoering), mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van de Sectie Loonbelasting en Sociale Verzekeringen en de NOB-leden drs. B.J. Kiekebeld en prof. dr. mr. D.S. Smit.