U bent hier

Nader NOB-commentaar op Pakket Belastingplan 2020 en ATAD 2

25 oktober 2019

De NOB heeft aanvullend commentaar geleverd naar aanleiding van de Nota’s naar aanleiding van het Verslag en de Nota’s van Wijziging behorende bij het Pakket Belastingplan 2020 en het wetsvoorstel ATAD-2. In dit commentaar worden door de Commissie Wetsvoorstellen een dertiental aanvullende nieuwe vragen gesteld en wordt mede verzocht om een aantal van belangrijke vragen uit de oorspronkelijke commentaren die nog niet zijn beantwoord, alsnog te beantwoorden. Deze vragen hebben betrekking op het aanpassen van de vrijstelling overheidsondernemingen, de verhuurderheffing, de definitie vaste inrichting in het kader van het MLI, de belastingrente voor de vennootschapsbelasting / erfbelasting, de inkeerregeling, het openbaar maken van vergrijpboeten, de Wet bronbelasting 2021, het wetsvoorstel ATAD-2, de kwalificerende buitenlandse belastingplicht en tenslotte het uitstel van belastingheffing over aandelenopties voor startende ondernemingen.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, de heer E.P. Hageman LLM, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, drs. M.M.G.A. Voets, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van de sectie Europees Fiscaal Recht, de sectie Formeel Belastingrecht, de sectie Loonbelasting en Sociale Verzekeringen en de sectie Omzetbelasting, en de NOB-leden mr. J.C.M. Bertrams, mr. drs. B. Broen, mr. J. Bruggeman, mr. T.C. Cabollet, mr. J.A.R. van Eijsden, mr. J.H. Elink Schuurman, mevrouw drs. E.D.M. Gerrits RA, mr. F. van Horzen, mr. H.W.N. Groothuizen, drs. B.J. Kiekebeld, drs. M.L. van Kempen, mr. dr. J.J.A.M. Korving, de heer L.J. Luijks MSc, prof. mr. O.C.R. Marres, mr. A. Nolten, drs. G.J.W. de Ruiter, mr. G.P. Schutz, prof. dr. mr. D.S. Smit, mevrouw mr. N.A. Smit mr. E.J. Spoelder, mr. R.J. Spriensma, mr. M.W.W. Veldhuizen, prof. dr. H. Vermeulen en mr. J.M.W. van Walsem.