U bent hier

Nader NOB-commentaar Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

12 januari 2021

Naar aanleiding van de Nota naar aanleiding van het Verslag bij het wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap heeft de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) een nader commentaar.

De Orde gaf eerder op 21 augustus 2020 haar commentaar maar constateert dat haar vragen, ondanks het verzoek van de fracties van de VVD en het CDA aan de staatssecretaris om deze te beantwoorden, merendeels onbeantwoord zijn gebleven. Beantwoording van de vragen acht de Orde noodzakelijk voor de praktijk, zowel voor de Belastingdienst als belastingplichtigen en hun adviseurs.

Daarnaast heeft de Orde nog een tweetal aanvullende vragen, over de definitie van de eigenwoningschuld en ter zake van een mogelijk ongewenste samenloop met de overlijdensdividendregeling (artikel 4.12a Wet IB 2001 jo. 4e Wet dividendbelasting 1965).

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, drs. S.P. de Buck, mr. W.E.J. Dijkstra, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, E.P. Hageman LLM, prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis, drs. J.M. Jonkers, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, mw.  dr. mr. N.M.A. van Kreveld, mw. dr. C.L. van Lindonk, C.A.G.J. von Meijenfeldt MSc, mw. prof. dr. mr. M.M.W.D. Merkx, dr. J.H.M. Nieuwenhuizen, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.A. Visser, mr. L. van der Voort, R. van der Wilt LLM (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving).