U bent hier

Nadere reactie pakket Belastingplan 2023 en gevoegde wetsvoorstellen

18 november 2022

Uitgelicht 

  • Anbi 

  • DAC 7 

  • Belastingrente en invorderingsrente 

Het pakket Belastingplan 2023 en de wetsvoorstellen Fiscale Verzamelwet 2023 en Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (hierna: DAC7) zijn voor behandeling samengevoegd. 

In navolging van onze reactie op 30 september 2022, delen we onze nadere reactie voor de behandeling van de verschillende wetsvoorstellen in de Eerste Kamer. In deze nadere reactie gaan we in op anbi's, DAC7 en de belastingrente en invoeringsrente.