U bent hier

NOB: Aanvullend commentaar pakket Belastingplan 2022 en Wetsvoorstel tegengaan mismatches toepassing zakelijkheidsbeginsel

26 oktober 2021

 

In aanvulling op het eerdere commentaar heeft de NOB een aantal vragen die zij graag onder de aandacht van het kabinet brengt. 

 

Pakket Belastingplan 2022 

 

 • Belastingplan 2022 
  De NOB vraagt zich af of de huidige formulering van artikel 15 lid 1 onderdeel t WBR met betrekking tot de verkrijging van een woning met een verkoopregulerend beding duidelijk genoeg is. Daarnaast wordt opgemerkt dat de aansprakelijkheid van de notaris op grond van artikel 42 IW 1990 zich ook uitstrekt tot de belasting over de waardevermeerdering die een gevolg is van de toepassing van artikel 9 lid 7 WBR en adviseren we dit ook in de invorderingswet vast te leggen. 

 • Wetsvoorstel Implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) 
  De NOB heeft nog een tweetal aanvullende vragen over de vestigingsplaats van een samenwerkingsverband en de toerekening van winstbestanddelen. 

 • Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten 
  De NOB constateert dat niet alle gestelde vragen van de NOB in de Nota naar aanleiding van het Verslag zijn beantwoord en verzoekt de staatssecretaris dat alsnog te doen. Er zijn ook nog enkele aanvullende vragen opgekomen. Deze gaan onder andere over de samenloop van de dividendbelasting en loonbelasting, het heffingsmoment van rechten en de kwalificatie van buitenlandse dividenden. 

 

Wetsvoorstel tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel 

 

 • Reikwijdte voorgestelde artikel 8bd Wet Vpb 1969 
  Het huidige wetsvoorstel van artikel 8bd Wet Vpb 1969 lijkt in de uitwerking potentieel onbedoeld een breder toepassingsbereik te kennen dan mismatches die het gevolg zijn van waarderingsverschillen. Aan de hand van diverse voorbeelden vraagt de NOB hier aandacht voor. 

 • Administratieve lasten 
  Het wetsvoorstel roept in bepaalde gevallen voor belastingplichtigen mogelijk forse administratieve lasten op en in dat kader stelt de NOB enkele vragen.