U bent hier

NOB-commentaar Aanpassing box 3

25 oktober 2019

Op 18 oktober 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën geantwoord op Kamervragen over aangekondigde aanpassing van box 3, waarin hij aangeeft dat het niet mogelijk is om voor 1 januari 2022 over te gaan tot aanpassing. Mede in het licht van het recente advies van de parlementair advocaat aan de Tweede Kamer wil de Orde hierop reageren en draagt hierbij enkele pragmatische suggesties aan hoe de door de staatssecretaris gesignaleerde problemen kunnen worden opgelost. Daardoor zou het mogelijk moeten zijn om al met ingang van 2020 voor met name spaarders in box 3 aanzienlijke verbeteringen door te voeren die veel van de thans ervaren onrechtvaardigheid beëindigt. Dit kan worden gezien als een eerste stap op weg naar de lange-termijnoplossing waar het kabinet naar toewerkt. De quick fix die de staatssecretaris op 6 september 2019 heeft gepresenteerd, wordt daarmee de tweede stap op weg naar deze lange-termijnoplossing.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, de heer E.P. Hageman LLM, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, mw. dr. C.L. van Lindonk, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving).