U bent hier

NOB-commentaar Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020

19 juni 2020

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft met belangstelling kennisgenomen van de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020. De Orde heeft enkele opmerkingen en suggesties ter zake van drie onderdelen: 4.6.5 ‘Volledig effecturen buitenlandse belastingplicht’, 4.9 ‘Sporters en Artiesten’ en 4.11 ‘Verrekeningsmethode directeurs- en commissarissenbeloningen’.

Wat betreft sporters en artiesten zou op basis van de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 niet langer het streven zijn om geen artikel 17 meer in belastingverdragen op te nemen, ondanks dat nog steeds wordt erkent dat sporters en artiesten problemen hebben met dubbele belastingheffing en hoge administratieve lasten. Dat is strijdig met elkaar en draagt bij aan een (potentieel) fiscaal onevenredig nadelige positie.

Wat betreft de verrekeningsmethode voor directeurs- en comissarissenbeloningen wordt in het onderhavige voorstel de vrijstellingsmethode vervangen door de creditmethode. Dat heeft mogelijke mismatches tot gevolg voor de timing van de heffing in het buitenland (zoals in België) en die kunnen in Nederland ertoe leiden dat de creditmethode onvolledig uitwerkt en resulteert daarmee in dubbele heffing. Bovendien, als Nederland geen flankerende maatregelen neemt om deze mismatches te voorkomen, zou het in strijd handelen met een aanbeveling van de OESO.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, drs. S.P. de Buck, mr. W.E.J. Dijkstra, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, E.P. Hageman LLM, prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, drs. J.M. Jonkers, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, mw. dr. C.L. van Lindonk, C.A.G.J. von Meijenfeldt MSc, prof. dr. mr. M.M.W.D. Merkx, dr. J.H.M. Nieuwenhuizen, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, mr. L. van der Voort, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering), R. van der Wilt LLM (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving), NOB-lid dr. D. Molenaar en mr. D.A. Hofland.