U bent hier

NOB-commentaar op de goedkeuring van het Multilateraal Verdrag

06 maart 2018

De Orde steunt de in het BEPS-project overeengekomen minimumstandaarden en de gemaakte afspraken ter bestrijding van hybride mismatches die ook in de ogen van de Orde noodzakelijk zijn om het vertrouwen in het internationale belastingsysteem te herstellen en conflictbeslechting ter voorkoming van dubbele belasting te verbeteren. De bepalingen inzake Arbitrage kunnen in de ogen van de Orde niet snel genoeg worden ingevoerd. Het Multilaterale Verdrag is een goed instrument om deze afspraken gecoördineerd, eensluidend en gesynchroniseerd in de tijd te implementeren.

De Orde heeft een aantal vragen en opmerkingen van algemene aard en een aantal van meer technische aard naar aanleiding van het op 20 december 2017 ingediende voorstel tot goedkeuring van het Multilateraal Verdrag, het Voorstel van Rijkswet ter goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (34 853).

In algemene zin valt op dat het kabinet nauwelijks toelicht waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Verder verzoekt de Orde onder andere om aan te geven welke voorbehouden andere verdragspartners hebben gemaakt en wat de gevolgen daarvan zijn voor Nederland en wordt gevraagd om doorlopende teksten van de bilaterale verdragen te publiceren waarin de tekst van het Verdrag is geïncorporeerd.

Voor de verdere vragen en opmerkingen van de Orde, zie hieronder het volledige commentaar.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, mw. mr. P.C. van den Brink, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, de heer E.P. Hageman LLM, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, drs. M.M.G.A. Voets, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van NOB-leden drs. A.W.G. Lamers, mr. A. Nolten, M.C. Rasenberg MSc en mw. mr. F.M. van der Zeijden.