U bent hier

NOB-commentaar op Wet omzetgerelateerde vrijstelling voor ondernemers van omzetbelasting

02 mei 2018

De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB (hierna: “de Orde”) heeft commentaar gegeven op de concept Wet omzetgerelateerde vrijstelling voor ondernemers van omzetbelasting en de concept memorie van toelichting daarbij, waarvoor een internetconsultatie is geopend. De modernisering van de kleineondernemersregeling (KOR) levert naar de mening van de Orde een behoorlijke vereenvoudiging van het fiscale stelsel en de uitvoering daarvan op. De Orde is dan ook op hoofdlijnen positief over het concept. Op grond van het concept zal de regeling in werking treden op 1 januari 2020. De Orde benadrukt het belang van een spoedige afronding, opdat belastingplichtigen een redelijke termijn wordt gegeven om de financiële administratie en administratieve systemen aan te passen. De Orde heeft vragen over de termijn in het concept voor melding van de keuze voor toepassing van de omzetgerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB) en over de vormgeving van de herzieningsregeling bij sfeerovergangen. De Orde dringt erop aan dat de Belastingdienst haar communicatie richting (toekomstige) eigenaren van zonnepanelen zo spoedig mogelijk aanpast, zodat de betrokkenen met de op handen zijnde wijzigingen rekening kunnen houden bij hun investeringsbeslissing.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, mw. mr. P.C. van den Brink, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, de heer E.P. Hageman LLM, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, drs. M.M.G.A. Voets, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) met medewerking van NOB-lid mw mr. J.M.A.T. Smits en mw mr. dr. M.M.W.D. Merkx.