U bent hier

NOB-commentaar wetsvoorstel Wet vliegbelasting

21 juni 2019

Het wetsvoorstel Wet vliegbelasting is onderdeel van de ambitie van het kabinet om het belastingstelsel te vergroenen. In zijn algemeenheid steunt de Orde die ambitie. Ook de aangedragen redenen die ten grondslag liggen aan het belasten van het vliegverkeer, herkent de Orde. De Orde is echter geen voorstander van de invoering van een nieuwe milieubelasting, waarbij zowel de opbrengsten als de sturende en milieueffecten beperkt zijn. Dit staat immers op gespannen voet met een andere belangrijke doelstelling van het kabinet, te weten vereenvoudiging van het Nederlandse belastingstelsel.

In de bijgaande NOB-reactie licht de Orde dit in meer detail toe en bespreekt daarnaast enkele verdere aandachtspunten.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, mw. mr. L. Bergwerff, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, de heer E.P. Hageman LLM, prof. dr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. dr. P. Kavelaars, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, drs. M.M.G.A. Voets, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving), de sectie Lokale- en milieuheffingen, bestaande uit de NOB-leden mr. B.S. Kats (voorzitter) mr. R. van den Berg, mr. S. Bosma, S. Hubregtse MSc, drs. O.M. Menger, drs. C.S. Oude Lohuis en mw. mr. V.F. Drok (secretaris) en met medewerking van NOB-leden mr. M.H.N. Hoffer, mw. prof. dr. mr. M.M.W.D. Merkx en mr. N.E. Muller.