U bent hier

NOB deelt aantal vragen Prinsjesdag voorstellen met Eerste Kamer

19 november 2021

De NOB heeft de parlementaire behandeling van de wetsvoorstellen in het Pakket Belastingplan 2022 en het Wetsvoorstel tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel vanzelfsprekend met belangstelling gevolgd. De vragen van de NOB en de beantwoording daarvan hebben veel aandacht gehad, zie in dit verband ook het eerdere NOB-commentaar en het aanvullende NOB-commentaar. De NOB heeft ook nu weer kritisch afgewogen welke vragen zij onder de aandacht van de Eerste Kamer wil brengen. We leggen nog een tiental vragen voor.  

De NOB wil met haar reactie bijdragen aan de rechtszekerheid en rechtsbescherming van burgers en tevens bijdragen aan de ontwikkeling van eenvoudige, uitvoerbare en te handhaven wetgeving.

 

Dit commentaar is tot stand gebracht door door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, drs. S.P. de Buck, mr. W.E.J. Dijkstra, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, E.P. Hageman LLM, prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis, drs. J.M. Jonkers, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, mw. dr. mr. N.M.A. van Kreveld, mw. dr. C.L. van Lindonk, prof. dr. mr. M.M.W.D. Merkx, dr. J.H.M. Nieuwenhuizen, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, dr. J. van Strien, mr. M.J. Velthoven, mr. E.A. Visser, mr. L. van der Voort, R. van der Wilt LLM (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving), met medewerking van de NOB-leden M.M.F.J. van Bakel MSc en mw. mr. B.F.M. Coebergh.