U bent hier

NOB-reactie internetconsultatie Modernisering NV-recht en evenwichtiger man-vrouw verhouding

14 mei 2020

Naar aanleiding van het consultatiedocument geeft de Orde de suggesties om een regeling functionele valuta in de dividendbelasting in te voeren.

Net zoals thans het geval is ten aanzien van de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV), wordt in het consultatiedocument voorgesteld dat in de toekomst ook het kapitaal van een Naamloze Vennootschappen (NV) in een vreemde geldeenheid kan luiden. In de vennootschapsbelasting bestaat al geruime tijd de mogelijkheid de winst te bepalen in een vreemde geldeenheid (artikel 7 lid 5 Wet VPB 1969). Daarbij bestaat in de fiscale rechtspraktijk al geruime tijd de wens dat de mogelijkheid een vreemde geldeenheid te hanteren ook wordt opengesteld in de dividendbelasting. Hiermee kan in voorkomende gevallen heffing over schijnwinsten worden voorkomen en tevens een administratieve lastenverlichting worden bewerkstelligd. Daarom verzoekt de Orde om ook in de dividendbelasting een regeling functionele valuta toe te staan.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, drs. S.P. de Buck, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, E.P. Hageman LLM, prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, drs. J.M. Jonkers, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, mw. dr. C.L. van Lindonk, C.A.G.J. von Meijenfeldt MSc, prof. dr. mr. M.M.W.D. Merkx, dr. J.H.M. Nieuwenhuizen, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, mr. L. van der Voort, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering), R. van der Wilt LLM (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving).