U bent hier

NOB-reactie internetconsultatie Omvorming van de salderingsregeling voor kleinverbruikers

22 november 2019

Naar aanleiding van de internetconsultatie ‘Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de omvorming van de salderingsregeling voor kleinverbruikers’ heeft de Orde twee vragen.

Blijkens het consultatiewetsvoorstel wordt de salderingsregeling vanaf 2023 afgebouwd met 11 procent per jaar tot nihil in 2031. De terugverdientijd loopt door de omvorming van de salderingsregeling op tot boven de zeven jaar, zo blijkt uit de memorie van toelichting. Dit wordt echter niet onderbouwd met cijfers, het is de Orde dan ook niet duidelijk waarom is gekozen voor een afbouwperiode van acht jaren. De koppeling met een reductie in de aanschafprijs van zonnepanelen ontbreekt. Graag zou de Orde inzichtelijk gemaakt zien wat het effect van de afbouw van de salderingsregeling is op de terugverdientijd en ook de investeringsbereidheid.

De benaming van het consultatiewetsvoorstel en alle communicatie hieromtrent doet vermoeden dat een afschaffing van de salderingsregeling gepaard gaat met een nieuwe subsidieregeling voor het kleinschalig opwekken van duurzame energie. De internetconsultatie behelst met het consultatiewetsvoorstel echter alleen de afbouw van de salderingsregeling, maar geen nieuwe regeling. Graag verneemt de Orde welke regeling voor de salderingsregeling in de plaats dient te komen en hoe de invoering hiervan zich verhoudt tot de afbouw van de salderingsregeling.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, de heer E.P. Hageman LLM, prof. dr. Mr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, mw. dr. C.L. van Lindonk, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving), de Sectie Lokale- en milieuheffingen, bestaande uit de NOB-leden mr. B.S. Kats (voorzitter), mr. R. van den Berg, mr. S. Bosma, S. Hubregtse MSc, drs. O.M. Menger, drs. C.S. Oude Lohuis en mw. mr. V.F. Drok (secretaris) en met medewerking van NOB-leden mr. J.W.C. Nuis.