U bent hier

NOB-reactie internetconsultatie Regeling CO2-heffing industrie

13 november 2020
Op 7 oktober 2020 is de Regeling CO2-heffing industrie (hierna: de Regeling) ter consultatie opengesteld. Deze concept-regeling bevat de uitwerking van een aantal delegatiebepalingen uit het wetsvoorstel CO2-heffing industrie. Het gaat om nadere regels aan: het industrieel monitoringsplan, de berekening en verslaglegging van de industriële jaarvracht, het register dispensatierechten industrie en de berekening van dispensatierechten. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft bijgaand commentaar geleverd op de internetconsultatie.
 
De Orde vindt het positief dat de wetgever bij de meerderheid van de bepalingen in de Regeling aansluit bij de bestaande systematiek van het EU ETS. Dat voorkomt verwarring over de toepassing van de regels en vermindert de extra administratieve last voor de belastingplichtigen. Over een aantal passages en gemaakte beleidskeuzes heeft de Orde nadere vragen. Dit betreft één algemene opmerking en een aantal vragen en opmerkingen over de volgende onderwerpen:
 
  1. Industrieel monitoringsplan
  2. Industrieel emissieverslag
  3. Dispensatierechten
 
Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, drs. S.P. de Buck, mr. W.E.J. Dijkstra, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, E.P. Hageman LLM, prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, drs. J.M. Jonkers, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, mw. dr. C.L. van Lindonk, C.A.G.J. von Meijenfeldt MSc, prof. dr. mr. M.M.W.D. Merkx, dr. J.H.M. Nieuwenhuizen, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, mr. L. van der Voort, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering), R. van der Wilt LLM (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving), en de Sectie Lokale- en milieuheffingen, bestaande uit de NOB-leden mr. B.S. Kats (voorzitter), mr. R. van den Berg, mr. S. Bosma, mr. M.H.N. Hoffer, S. Hubregtse MSc, drs. C.S. Oude Lohuis, mw. mr. L.D. Janssen (jong lid) en mw. mr. V.F. Drok (secretaris).