U bent hier

NOB-reactie internetconsultatie Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

06 december 2019

Het geconsulteerde wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is maatschappelijk van belang, daarom maakt de Orde graag van gelegenheid gebruik om te reageren op deze internetconsultatie.

Volgens de Memorie van Toelichting bij het Wetsvoorstel wordt (mede) beoogd dat mensen gezond en werkend hun pensioen halen. Dit wordt in het Wetsvoorstel vormgegeven door twee maatregelen die het mogelijk maken dat werknemers eerder kunnen stoppen met werken, zijnde de uitbreiding van het fiscaal gefaciliteerd verlofsparen en de vrijstelling van de RVU-heffing. De Orde constateert dat deze maatregelen samen bezien, veel weg hebben van de VUT-regelingen die in principe tot en met 2005 fiscaal gefaciliteerd waren. Graag verneemt de Orde waarom het kabinet voor een uitbreiding van het fiscaal gefaciliteerd verlofsparen en een vrijstelling van de RVU-heffing met elk hun eigen voorwaarden en bijkomende complexiteit heeft gekozen, in plaats van het opnieuw fiscaal faciliteren van VUT-regelingen (met een beperkte duur en/of hoogte).

In de reactie gaat de Orde in meer detail in op de mogelijkheid voor (gewezen) deelnemers om tot 10 procent van hun opgebouwde (ouderdoms)pensioen ineens op te nemen, de gedeeltelijke vrijstelling van de RVU-heffing en de verruiming van fiscaal gefaciliteerd verlofsparen tot 100 weken.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, de heer E.P. Hageman LLM, prof. dr. Mr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, mw. dr. C.L. van Lindonk, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving), de Sectie Pensioenen, bestaande uit de NOB-leden mr. dr. G.M.C.M. Staats (voorzitter), dr. B. Dieleman, drs. M.J. Hayes, mr. dr. B. Starink, drs. J.A. Stigter, mr. C.H.M. Walschot, mevrouw drs. N.M. Winter en mr. C.R. Meier Mattern (secretaris).