U bent hier

NOB-reactie internetconsultatie Wetsvoorstel beschikking bij overgang van onderneming

26 juni 2020

Het in consultatie gebrachte wetsvoorstel beschikking Overgang van onderneming is erop gericht het proces rondom de toerekening van lasten en de vaststelling van de premie bij overgang van onderneming te verbeteren, om overgangen beter in beeld te krijgen en ook om werkgevers eerder te informeren over de vaststelling van (het percentage van) de overgang.

De Orde meent dat het wetsvoorstel een goede oplossing biedt voor de procedurele kant voor een uniforme rechtsgang bij discussies over de uitleg van het begrip gehele of gedeeltelijke overgang van onderneming. Het wetsvoorstel biedt echter geen inhoudelijke oplossing voor de reeds ontstane onduidelijkheid over het civielrechtelijke begrip overgang van onderneming en de toepassing in de fiscale en de sociale verzekeringswetten waar het begrip overgang van onderneming ook een rol speelt.

Uit het wetsvoorstel blijkt verder niet wat er voor de toepassing van deze wetgeving precies onder het begrip ‘onderneming’ moet worden verstaan. Een nadere definiëring of toegelicht hierop lijkt de Orde voor de praktijk zeer wenselijk.

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, drs. S.P. de Buck, mr. W.E.J. Dijkstra, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, E.P. Hageman LLM, prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, drs. J.M. Jonkers, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, mw. dr. C.L. van Lindonk, C.A.G.J. von Meijenfeldt MSc, prof. dr. mr. M.M.W.D. Merkx, dr. J.H.M. Nieuwenhuizen, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, mr. L. van der Voort, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering), R. van der Wilt LLM (secretaris wetsuitvoering) en mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving), en de NOB-leden mr. R.S. Ferouge en mr. A.A.W. Langevoord.